เศรษฐกิจ 

1 ทศวรรษ ‘ปิดทองหลังพระฯ’ ความสำเร็จของการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดำริ

การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเมืองและชนบท ทำให้เกิดช่องว่างในสังคม กลายเป็นปัญหาความเหลื่…

Read More
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อยุค 4.0

สภาองค์การนายจ้างได้ส่งสัญญาณเตือน “นายจ้างและแรงงานไทยใน 20 อุตสาหกรรม” ให้เร่งรีบปรับเปล…

Read More