สลาย ‘คณะราษฎร’ ม้วนเดียวไม่จบ โจทย์หินรัฐบาล จัดการม็อบมือใหม่

ความท้าทายของรัฐบาลในการจัดการ “แฟลชม็อบใหญ่” รูปแบบของม็อบมือใหม่ ที่เป็นโจทย์หิน    เพรา…

Read More