การเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์: ใครเป็นคนเขย่าชานม?

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กองกำลังติดอาวุธเมียนมาร์ได้ทำการรัฐประหารเนื่องจากพรรคสันนิ…

Read More