สำเนาถูกต้อง “เอ้ก” เทียบหน้ากับลูกชาย “น้องดิน” เหมือนจนคิดว่าคนเดียวกัน

“เอ้ก บุษกร” ถึงกับบอกลูกแม้แน่ๆ แล้ว เมื่อนำภาพลูกชาย “น้องดิน” ม…

Read More