แผลเป็นที่ 3 ของ ‘เศรษฐกิจไทย’ ภายใต้วิกฤติโควิด

รอยแผลเป็นที่ 3 ของเศรษฐกิจไทย มาถึงจุดที่ภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงที่ได้สะสมมาก่อนห…

Read More