‘วราวุธ’ ย้ำจุดยืนชทพ.รับใช้สถาบัน ยึดโมเดลบรรหาร

“วราวุธ” ย้ำจุดยืน ชาติไทยพัฒนา ทำงานรับใช้สถาบัน สนองเบื้องบุคลบาท เหมือนสมัย…

Read More