ในทางการเมือง 

‘กระทรวงเกษตรฯ’ เดินหน้าแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั่วประเทศ

“กระทรวงเกษตรฯ” เตรียมแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 ทั้งประเทศ 5.12 ล้าน…

Read More
เศรษฐกิจ 

‘UNCTAD’ ชี้เทรนด์ราคาสินค้าเกษตร-อาหารพุ่ง

เกษตร ยึดแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีพัฒนาภาคการเกษตรรับการเปลี่ยนแปลงโลก ประเทศไทยมีรากฐานเป…

Read More
ในทางการเมือง 

รบ.ทุ่มหมื่นล้าน ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 5ล้านไร่

“รัฐบาล” ทุ่มหมื่นล้าน ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 5 ล้านไร่ เพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกร …

Read More
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม ‘มันสำปะหลัง’ ไทย ขยายตลาด เพิ่มมูลค่า

ไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ “มันสำปะหลัง” รายใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยความพร้อมด้านพ…

Read More
เศรษฐกิจ 

สศก.ชี้ผลผลิตเกษตรปีนี้โต สนอง“สัดส่วนส่งออก”เพิ่ม

สศก.ชี้ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญแนวโน้มโตต่อเนื่อง ปัจจัยราคาพุ่งทำเพิ่มพื้นที่ปลูกหลังคลายกั…

Read More
เศรษฐกิจ 

‘ประภัตร’ เคาะทำนาปี 59 ล้านไร่ 24 ล้านตันรับฝนดี

คณะอนุฯ นบข. ด้านการผลิต เห็นชอบพื้นที่ปลูกข้าว 2563/64 นาปี 59.884 ล้านไร่ 24 ล้านตันข้าว…

Read More
ในทางการเมือง 

‘วันป่าชายเลนแห่งชาติ’ จัดเรียบง่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า

“วันป่าชายเลนแห่งชาติ” จัดเรียบง่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่ป่…

Read More
เศรษฐกิจ 

‘แล้งนี้เรารอดแล้ว?’ กรมชลประทานประกาศ ‘สิ้นสุดส่งน้ำช่วงหน้าแล้ง’

กรมชลประทาน เดินหน้ารับมือฤดูฝน หลังสรปุแผนใช้น้ำตลอดแล้งไปกว่า 1.7 หมื่นล้าน ลบ.ม. หรือ 9…

Read More

กรมชลฯ ย้ำใช้น้ำตามแผน ผวาฝนทิ้งช่วงหลังสิ้นแล้ง

กรมชลประทาน วอนใช้น้ำอย่างประหยัด ก่อนโค้งสุดท้าย สิ้นสุดแล้งเดือน เม.ย. ย้ำต้องสำรองใช้ใน…

Read More
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ผลไม้ตะวันออก

ภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้แหล่งใหญ่ของไทย มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 1 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่…

Read More