มวลชนกดดันเปิดประตู ‘บีทีเอส’ 5 แยกลาดพร้าว

กลุ่มผู้ชุมนุม รวมตัวกันบริเวณบีทีเอส 5 แยกลาดพร้าว พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูท…

Read More