โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ-เครื่องราช นายตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 5 ราย

พระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า มีพระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. ร.ต.อ.สายัณห์ ชัยโชค เป็นพลตำรวจโท 2. ร.ต.อ.นพพร ยาวิราช เป็นพลตำรวจโท 3. ร.ต.ท.ดุสิต สนทนาการ เป็นพลตำรวจตรี 4. ร.ต.ต.เกรียงไกร พุ่มพฤกษาชาติ เป็นพันตำรวจเอก 5. ส.ต.ต.ศิรยุทธ น้อยอรุณ เป็นร้อยตำรวจตรี

ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้ ตริตาภรณ์ช้างเผือก 1.พล.ต.ท.สายัณห์ ชัยโชค จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 2. พล.ต.ท.นพพร ยาวิราช 3. พ.ต.อ.เกรียงไกร พุ่มพฤกษาชาติ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 4. พล.ต.ต.ดุสิต สนทนาการ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 5. ร.ต.ต.ศิรยุทธ น้อยอรุณ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ค.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  • 'โหรฟองสนาน' เผย 'ลัคนาราศีกุมภ์' แสนอึดอัด ควรชะลอสิ่งใหม่ไว้ชั่วคราว

  • แนะวิธีเลี่ยง 'มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง' ระวังฟาสต์ฟู้ด อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม

  • สน.ดินแดงจัดกำลังตำรวจ 40 นาย ดูแลความปลอดภัยชุมนุม 'ไทยภักดี'

Related posts