แห่ต้อนรับ ‘นพ.ชาญชัย’ คืนกลับรับตำแหน่งเดิม ‘ผอ.รพ.ขอนแก่น’

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ตะโกนต้อนรับพร้อมมอบกุหลาบให้ “นพ.ชาญชัย” ดีใจได้ ผอ. กลับมาบริหารงาน สร้างขวัญและกำลังใจ สมกับการรอคอย 126 วัน

จากกรณีมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 สั่งให้นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มาปฏิบัติราชการที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสรารณสุข และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1486/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สั่งให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกหน้าที่หนึ่ง

เนื่องจากได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงเห็นควรให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ต.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล กลับไปปฏิบัติราชการทางสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้ลงนามคำสั่ง นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 63 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น บุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่างมารอต้อนรับ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่บ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ที่เดินทางกลับคืนรับตำแหน่ง เมื่อนพ.ชาญชัยเดินทางมาถึง ต่างมอบดอกกุหลาบ กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับกลับบ้าน จากนั้นทุกคนได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ภายในบ้านได้จัดเตรียมสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระเพลด้วย

จากนั้นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด ได้ร่วมกันกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโรงพยาบาล ทั้งห้องพิธีสงฆ์เชษฐโชติศักดิ์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ ศาลาพระพุทธโคดม สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ และศาลพระพรหม จากนั้นจะได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล โดยช่วงบ่ายเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แล้วกลับมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในโรงพยาบาล

นายแพทย์ชาญชัย กล่าวว่า การเข้าคืนรับตำแหน่ง สิ่งที่ตั้งใจคือทำงานดำเนินตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการเดินหน้านโยบาย 30บาทรักษาได้ทุกที่ สำหรับในโรงพยาบาลเองต้องเน้นด้านการบริการผู้ป่วย ประชาชนได้รับการดูแล พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

  • 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องถึงหนักมาก

  • 'กราบ' ของ 'คุณหญิงอ้อ' หยุดยั้ง 'แดงตาสว่าง' ไม่ได้

  • 'ตู่ นันทิดา'ลงชิง'นายกอบจ.สมุทรปราการ' ได้'พปชร.'หนุน

“รพ.ขอนแก่นเป็นศูนย์เฉพาะทางในหลายสาขา ล่าสุดการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในเม็ดเลือด ทางโรงพยาบาลได้รับการรับรองแล้ว การปลูกถ่ายไต สามารถรักษาชาวอีสานได้แล้วกว่า 100 คน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาพัฒนาการบริการให้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้เตรียมวางมาตรฐานการให้บริการประชาชนการเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ขอขอบคุณปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้โอกาสกลับมาทำหน้าที่ ทำงานเพื่อประชาชนในอีสาน ขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลและประชาชน ที่ช่วยเป็นกำลังใจมาอย่างต่อเนื่อง สัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ” นพ.ชาญชัย กล่าว

ขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ถือว่าสิ้นสุดการรอคอย 126 วัน ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ยินเสียงและเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนทำงาน การกลับคืนมารับตำแหน่งผู้อำนวยการของนายแพทย์ชาญชัย ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กลับคืนมาสู่โรงพยาบาลอีกครั้ง หลังจากนี้จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าพัฒนาระบบและการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

Related posts