แต่งตั้ง กรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กรรมาธิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตําแหน่งที่ว่าง

เนื่องจาก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะลาออกจากตําแหน่งกรรมาธิการ ดังนั้นในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตําแหน่งที่ว่าง

จึงประกาศให์ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

159791164035

  • เจ้าหนี้ตั๋วการบินไทย 4 แสนรายลุ้นได้เงินคืน 'ดีลอยท์'แจงศาลบันทึกบัญชีเป็นรายการหนี้สินแล้ว

  • บอร์ดผู้พิการ ตั้งงบ 2 พันล้าน ช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉิน

  • ฝากขังเพิ่ม '5แกนนำม็อบ'

Related posts