“เลขาฯชวน”คาด ร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชน ทันบรรจุวาระ พ.ย.นี้

สภาฯตรวจสอบรายชื่อประชาชนเสนอร่างแก้ไขรธน.เบื้องต้นเสร็จแล้ว เตรียมส่งกรมการปกครอง ตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

        นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงรายละเอียดต่อการตรวจสอบรายชื่อของประชาชนที่สนับสนุนการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ที่เสนอโดยกลุ่มไอลอว์ จำนวน 101,450 รายชื่อ ว่า ในส่วนของสภาฯ ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จ  โดยใช้เวลาตรวจสอบ 8 วัน จากวันที่ยื่นร่างแก้ไข วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน และหลังจากนี้ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะส่งข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชนไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจสอบว่ารายชื่อดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหลังจากกรมการปกครองตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งกลับมายังสภาฯ

       

        นายสมบูรณ์ กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนของสภาฯ​ต่อจากนั้น คือ การสำรวจจำนวนผู้เข้าชื่อ ว่ามีไม่น้อยกว่า 50,000 ชื่อตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผ่านทางเว็ปไซต์ของสภาฯ และมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อแต่ละคนเพื่อยืนยันหรือคัดค้านต่อรายชื่อ ภายใน 30 วัน โดยหากขั้นตอนทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ประธานรัฐสภาจะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภา ภายใน 15 วันนับจากขั้นตอนทุกอย่างแล้วเสร็จ

  • ‘LOVEiS Entertainment’ ในวันที่ขาดทุน 30 ล้าน กับจุดเปลี่ยนบทบาท 'บอย โกสิยพงษ์'

  • เยอรมนีเลิกเตือนภัยเดินทางทั่วโลก

  • กฟผ.ผนึกสตาร์ทอัพ สเปน รุกธุรกิจสมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์ขนาดเล็กในไทย

         “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน คาดว่าจะบรรจุในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน นี้ ส่วนขั้นตอนจะพิจารณาทันกับญัตติที่ค้างพิจารณาหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะพิจารณา อย่างไรก็ดีขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการจะครบกำหนดทำงานวันที่ 23 ตุลาคมนี้ หากไม่มีการขอขยายเวลา” นายสมบูรณ์ กล่าว

Related posts