เตรียมรับพายุ ‘โนอึล’ ระดมอาสาสมัครบรรจุกระสอบทราย 1 หมื่นกระสอบ

เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมรับพายุโนอึล ระดมอาสาสมัครบรรจุกระสอบทราย 1 หมื่นกระสอบ แจกจ่ายประชาชนป้องกันน้ำเข้าบ้านและทำแนวกั้นน้ำ พร้อมประสานงานชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 จุด จัดการน้ำในชุมชนเมือง

จากสถานการณ์พายุโนอึลพัดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้ในพื้นที่ภาคอีสานมีฝนตกหนัก สำหรับจังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบตั้งแต่เวลา 04.00 น. มีพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก มีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนั้น

เมื่อวันที่ 118 ก.ย. 63 บริเวณสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัคร เร่งจัดทำกระสอบทรายขนาดกระสอบละ 20 กก. จำนวน 10,000 กระสอบ สำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชน ครัวเรือนละไม่เกิน 20 กระสอบ หรือตามสภาพพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนมาติดต่อขอรับกระสอบทรายจากเทศบาลแล้วกว่า 500 กระสอบ เพื่อนำไปกั้นน้ำไม่ไห้ไหลเข้าบ้าน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจัดทำกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับประชาชนตลอดทั้งช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและเกิดภาวะน้ำท่วมขัง

นายธีระศักดิ์ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ตรวจติดตามแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง เพื่อรับมือกับภาวะน้ำท่วมฉับพลัน จากสถานการณ์พายุฝนที่ตกลงมา ตรวจสอบแผนการบริหารจัดการในการระบายน้ำและการจัดการการจราจรของน้ำในเขตเมือง รวมไปถึงแผนการอพยพประชาชนและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการรับมือพายุโนอึลในเขตเมือง ตลอดทั้งช่วงฤดูฝนนั้นทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการวางพื้นที่ออกเป็น 3 โซน โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีทั้งหมด 20 จุด ที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทันทีหากเกิดฝนตก เพื่อติดตามปริมาณน้ำ และจัดการจราจรทางน้ำและการเดินรถ หัวหน้าชุดจะประสานงานร่วมกันกับศูนย์อำนวยการเพื่อประเมินสถานการณ์จนนำไปสู่การแก้ไขทั้งระบบ เริ่มจากการระบายน้ำ การกำหนดเส้นทางการจราจรของน้ำ การอพยพประชาชนหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนตามสภาพพื้นที่ ขณะนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วของเทศบาลพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้ง 24 ชม.

Related posts