‘อุดม’ ระบุตั้งส.ส.ร. ‘แก้ไขรัฐธรรมนูญ’ ต้องฟังเสียงปชช.

“อุดม” ระบุ ตั้งส.ส.ร. “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ต้องฟังเสียงปชช.-มีผู้เชี่ยวชาญร่วม

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63  นายอุดม รัฐอมฤต กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ฐานะอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ต้องการ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” หมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ด้วยการตัดเสียงเห็นชอบของส.ว. จำนวน 1 ใน 3ออกจากบทบัญญัติ ว่า การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวของกรธ. เพื่อต้องการให้ฟังเสียงของทุกภาคส่วนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ทำให้ต้องเขียนบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ยอมรับว่าเป็นหลักการที่ทำให้การ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ยากกว่ากฎหมายปกติ  ส่วนที่มีผู้เสนอให้ตัดเสียงส.ว.ออกนั้น เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • 'อุดม' บอกรัฐธรรมนูญ 60 ไร้ความหมาย หากปฏิรูปตำรวจ-การศึกษาไม่สำเร็จ

นายอุดมยังกล่าวถึงกรณีข้อเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินการยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ว่า เป็นแนวคิดของผู้เสนอ ซึ่งตนเข้าใจว่าการ “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงหลายมาตรา หากจะแก้มาตราใดมาตราหนึ่งอาจไม่เพียงพอ นอกจากนั้นคือความต้องการเชื่อมโยงกับประชาชน ทั้งนี้ที่ผ่านมามี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

  • 'อุดม' ลั่น ไม่ขอร่วมยกร่าง รธน.ฉบับใหม่

  • 'เต้ มงคลกิตติ์' ยอมขอโทษ 'สิระ'

  • AFTERNOON CALL ACTION NOTES (27 ส.ค.63)

“ความมั่นคงและความเสถียรของรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีที่มาจากใคร การร่างรัฐธรรมนูญในเชิงเทคนิค ต้องทำให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ไม่มีความขัดแย้ง จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการใช้ภาษา เพื่ออธิบายเหตุผลด้วย ดังนั้นสัดส่วนของส.ส.ร.​ต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการฟังเสียงของประชาชน  ทั้งนี้ผมจะไม่ไปทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใดอีก” นายอุดม กล่าว

Related posts