‘หลวงพ่อใหญ่’ พระราชาคณะฯ วัดสุทธจินดาวรวิหาร มรณภาพสิริอายุ 96 ปี

“พระสาสนโสภณ” หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระราชาคณะฯ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร มรณภาพสิริอายุ 96 ปี

เมื่อเวลา 11.49 น. วันที่ 9 ตุลาคม พระสาสนโสภณ หรือหลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนาม ได้มรณภาพด้วยอาการอาพาธโรคชราภาพ ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 76 พรรษา รวมสิริอายุ 96 ปี

บรรดาญาติโยมเศร้าโศกเสียใจ สูญเสียพระเกจิอาจารย์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม เรียบง่าย สมถะ บรรดาศิษยานุศิษย์ พระภิกษุ-สามเณรได้ช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 บนศาลาการเปรียญ เพื่อเตรียมตั้งบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณี

พระสาสนโสภณ หรือหลวงพ่อใหญ่ นามเดิม โกศล โพธิ์งาม ฉายา สิรินฺธโร ( 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปี ชวด ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467 บิดาชื่อนายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อนางสงค์ โพธิ์งาม ที่บ้านระเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 อายุ 15 ปี โดยมีพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ พระมหาดี ญาณาสโย เป็นผู้ให้สรณะและศีลในการบรรพชา อุปสมบทที่ วัดสุทธจินดา

โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ มีพระมหาดี ญาณาสโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (จันทร์ เกสโร) วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2489 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้ายวันที่ 30 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนามที่พระสาสนโสภณ

ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. 2494 เป็นครูสอนปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. 2495 เป็นเลขานุการคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2500 เป็นเจ้าคณะธรรมยุต อำเภอเมือง และอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2503 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
พ.ศ. 2507 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2514 เป็นพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต
พ.ศ. 2519 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
พ.ศ. 2519 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2528 เป็นรองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)

ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. 2487 เป็นพระมหาโกศล สิรินฺธโร ป.ธ. 4
พ.ศ. 2501 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุนทรธรรมโกศล
พ.ศ. 2510 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีธรรมวงศาจารย์ บริหารสีมาคณานุกิจ ธรรมิกคณิสสร
พ.ศ. 2521 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2534 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวราลังการ วิสุทธิญาณโสภิต ปริยัติกิจคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2539 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโสภณ โกศลปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระสาสนโสภณ โกศลวิมลญาณอดุล สุนทรปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

  • สำรอง 'กฎอัยการศึก' คุม 'ม็อบตุลา'

  • 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ ไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง

  • ส่องเคส 'ปาท่องโก๋ การบินไทย' และ 'ชาไข่มุก แอร์เอเชีย' ของกินเล่น รายได้ไม่เล่น!

160224381411

Related posts