“ส.ส.พท.” ยื่น กมธ.ศาสนา สอบ “ส.พุทธ” ฟ้อง “อดีตพระพรหมดิลก”

ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ยื่นเรื่องให้กมธ.ศาสนา สภาฯ สอบ สำนักพระพุทธศาสนา ฟ้อง อดีตพระพรหมดิลก ประเด็นเงินทอนวัด

               นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ  (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักพระพุทธศาสนา กรณีสำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นผู้ยื่นฟ้องอดีตพระพรหมดิลก อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ประเด็นการรับเงินจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากนายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย

               โดยนายนิยม เปิดเผยถึงข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบ ได้แก่ 1.การแถลงข่าวของนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อกรณีของอดีตเจ้าคุณพระพรหมดิลก โดยมิได้รู้เห็นและรับทราบถึงข้อเท็จจริงในการเนินการให้มีการลาสิกขาตามกฎหมาย ในวันที่ 24  พฤษภาคม 2561 นั้น อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของอดีตท่านเจ้าคุณพระพรหมดิลกและต่อพระภิกษุรูปที่เหลือซึ่งถูกจับกุมในวันเดียวกัน, 2.การกำหนดกรอบในการดำเนินการหากกฎหมายและกรอบทางพุทธบัญญัติ (พระวินัย) ต่อกรณีของอดีตท่านเจ้าคุณทั้ง 7 รูป ซึ่งถูกจับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  เพื่อให้เกิดความชอบธรรมและความเหมาะสม ที่สามารถดำเนินการโดยไม่กระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและทั่วโลก

                นายนิยม กล่าวด้วยว่า 3. พิจารณาดำเนินการต่อไปว่าหากคดีของอดีตท่านเจ้าคุณทั้ง 7 รูป ลุล่วงไปถึงศาลฎีกา และศาลฎีกามีคำพากษายกฟ้อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโจทก์ผู้ฟ้องร้องพระภิกษุหรืออดีตท่านเจ้าคุณเหล่านั้น จะดำเนินการรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อตัวปัจเจก ซึ่งก็คืออดีตท่านเจ้าคุณที่ถูกจับและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนอันเป็นส่วนสาธารณะอย่างไร เพื่อให้เกิดข้อยุติต่อพุทธศาสนิกชนที่ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวและเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อพระภิกษุผู้ถูกดำเนินคดีต่อไป

                  โดย นายเพชรวรรต  กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะขอรับเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะ กมธ. ในครั้งต่อไป เพื่อศึกษาและพิจารณา พร้อมจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย.

  • 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องถึงหนักมาก

  • 'กราบ' ของ 'คุณหญิงอ้อ' หยุดยั้ง 'แดงตาสว่าง' ไม่ได้

  • 'ตู่ นันทิดา'ลงชิง'นายกอบจ.สมุทรปราการ' ได้'พปชร.'หนุน

Related posts