สั่งด่วน 608 อปท. เร่งบันทึกงบค่าใช้จ่ายจัด ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’

เปิดหนังสือ “ด่วนที่สุด” แจ้ง 608 อปท.เร่งบันทึกงบค่าใช้จ่ายจัด “เลือกตั้งท้องถิ่น” โดยเร็ว

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ลงนามหนังสือ “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 25 ส.ค.63 เรื่อง “การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  “เลือกตั้งท้องถิ่น”  (ร่าง) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)” 

โดยมีเนื้อหาระบุถึงหนังสือแจ้งให้จังหวัดซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รายการค่าใช้จ่ายสำหรับเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยไม่เกิน 600 คน และจัดหาวัสดุเพื่อป้องกัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  “เลือกตั้งท้องถิ่น” ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 ส.ค.2563 ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่บันทึกรายงาน (ร่าง) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 608 แห่ง 

  • 'ราคาทอง' ดิ่ง 2 วันติด แตะระดับต่ำสุดรอบ 1 เดือนอีกครั้ง

  • ช็อกวงการ! 'เมสซี' ขออำลา 'บาร์เซโลนา' ซัมเมอร์นี้

  • ปชป.-ฝ่ายค้าน หักกองทัพเรือ ชง กมธ. คว่ำซื้อเรือดำน้ำ

ดังนั้นขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ดำเนินการบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการ “เลือกตั้ง” สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่าง) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้ครบถ้วนโดยเร็ว

Related posts