‘ศิษย์เก่าราชินี’ ยื่น จม.เปิดผนึก เรียกร้องให้ รร. เป็นพื้นที่ปลอดภัยของ นร.

ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี ยื่น จม.เปิดผนึกถึงคณาจารย์ เรียกร้องให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกของนักเรียน

วันที่ 24 ส.ค. ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะผู้บริหารหลังโรงเรียน ภายหลังเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมามีประกาศห้ามนักเรียนใช้พื้นที่ในโรงเรียนทำกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งการพบปะครั้งนี้ ได้มีการคุยถึงเนื้อหาที่ได้ออกจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มศิษย์เก่า หลังจากมีการรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่ากว่า 900 คน เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้บริหารของโรงเรียน 

ทั้งนี้ ตัวแทนศิษย์เก่า ระบุว่า วันนี้ได้นำรายชื่อของคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มายื่น เพื่อยืนยันในหลักการ รวมถึวเสนอแนวทางการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยโรงเรียนราชินีได้รับเรื่องไว้แล้ว ส่วนโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไรถือเป็นสิทธิของโรงเรียน

สำหรับจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มศิษย์เก่ามีเนื้อหาเรื่อง ความกังวลต่อประกาศโรงเรียนราชินี เรื่อง “การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย” โดยเนื้อหาประกอบด้วย

ประการที่ 1 ตามที่ปรากฏในจดหมายว่า “…พื้นที่โรงเรียน ไม่เคยใช้ในทางการเมือง และไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลใด มาใช้พื้นที่ โดยผ่านนักเรียน หรือนักเรียนเก่า…” ขัดกับข้อเท็จจริงว่า ในอดีตที่ผ่านมาแม้ไม่ปรากฏชัดว่ามีการใช้พื้นที่ของโรงเรียนประกอบกิจกรรมทางการเมือง แต่ก็มีกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมแอบอ้างนำชื่อของโรงเรียนไปใช้ทางการเมืองตลอดจนแสดงความคิดเห็นในนามของโรงเรียนอยู่เสมอโดยที่โรงเรียนไม่ได้โต้แย้ง ดังนั้น หากโรงเรียนต้องการแสดงออกถึงความเสมอภาคในกลุ่มศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันอย่างแท้จริงต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนศิษย์ปัจจุบันสามารถมีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเห็นในมาตรฐานเดียวกัน

ประการที่ 2 ตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานและประกาศของศธ 0211.6/10419 ที่ได้ประกาศให้สถานศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยของการแสดงออกของนักเรียน โรงเรียนควรเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและมีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยของนักเรียนให้ปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบ

  • กระจายการลงทุนไป 'ทองคำ' ช้าไปหรือยัง?

  • เกม 2 ชั้น 'เสี่ยหนู-บิ๊กเน' โหนกระแสแก้รัฐธรรมนูญ

  • Safe Haven การลงทุน ระหว่าง 'ทองคำ' และ 'อสังหาฯ'

ประการที่ 3 สืบเนื่องจากประการที่ 2 ที่สถานศึกษาต้องคุ้มครองนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ทางโรงเรียนกลับกล่าวหานักเรียนว่า “…ก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ…” ทั้งที่นักเรียนไม่ได้กระทำการใดอันอาจกล่าวได้ว่าเป็นการก้าวล่วงซึ่งเป็นข้อกล่าวหาอันร้ายแรง ดังนั้นโรงเรียนจึงควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ และในขณะที่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดควรเป็นหลักยึดเหนี่ยวและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษาควรเป็นพื้นที่อันปลอดภัยสำหรับนักเรียนในการแสดงออกทุกรูปแบบ

ประการที่ 4 ตามที่ประกาศระบุว่ามีปัญหาการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน หากปรากฏว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขอแสดงความเชื่อมั่นว่า ทางโรงเรียนย่อมจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างที่ดำเนินการมาตลอดตามครรลองของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และขอให้นักเรียนศิษย์ปัจจุบันแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยสันติวิธี โดยปราศจากการคุกคามหรือกลั่นแกล้งผู้เห็นต่างทางความคิด

Related posts