‘วิรัช’ คาดถกญัตติแก้รธน. 23 – 24 ก.ย.นี้

วิปรัฐบาล ชงโมเดล “200ส.ส.ร.” เลือกตั้ง150-สรรหา50 “วิรัช” คาดถกญัตติแก้รธน. 23 – 24 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24 ..63   ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ..บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาลเปิดเผยระหว่างประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญ (...) ว่า พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มาจากตัวร่างของแต่ละพรรคการเมือง

โดยหลังจากนี้จะหารือให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดในการแก้ไขอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติ และอายุของผู้ที่จะมาสมัครเป็นส... รวมถึงคุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกส...จังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงโครงสร้าง ...ที่กำหนด ส.ส.ร.เลือกตั้งจากจังหวัด 150 คน และอีก 50 คน มาจากการแต่งตั้งนักวิชาการโดยคณบดี อธิการบดี นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ จำนวน 10 คน ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน ส่วนที่เหลือจะมาจากตัวแทนรัฐสภา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า ญัตติจะเป็นรูปเป็นร่างและพร้อมที่จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนการประชุมว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมีวาระกฎหมายสำคัญและพิธีสาร ขณะเดียวกัน วันที่ 9 – 10 ก.ย.อาจเป็นวาระการอภิปรายรัฐบาลทั่วไปโดยไม่ลงมติของฝ่ายค้านตามมาตร 152

จากนั้น วันที่ 16 – 18 ก.ย. จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ส่วนการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเข้าที่ประชุมรัฐสภาประมาณวันที่ 23 และ 24 ก.ย.นี้ ก่อนปิดสมัยประชุมแน่นอน ซึ่งเชื่อว่า เวลาทั้ง 2 วัน สมาชิกรัฐสภาจะได้ใช้เวลาอภิปรายอย่างเต็มที่

  • กระจายการลงทุนไป 'ทองคำ' ช้าไปหรือยัง?

  • เกม 2 ชั้น 'เสี่ยหนู-บิ๊กเน' โหนกระแสแก้รัฐธรรมนูญ

  • Safe Haven การลงทุน ระหว่าง 'ทองคำ' และ 'อสังหาฯ'

ซึ่งหลังจากนี้ประธานสภาฯจะเรียกหารือเพื่อกำหนดวันประชุมอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเฉพาะต้องใช้เสียง 84 เสียงของส.ว.ในการโหวตรับหลักการญัตติเพิ่มเติมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าทางวุฒิสภาจะพิจารณาญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะตัดสินใจถึงแนวทางดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ดี การพิจารณางบประมาณประจำปี 2564 คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ รวมถึงการพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน โหวตเห็นชอบการจัดซื้อในวงเงิน 22,550 ล้านบาทด้วย

Related posts