‘วิปรัฐบาล’ มีมติส่งร่างแก้ รธน. ในนามพรรคร่วมรัฐบาล เผย มี ส.ส.ร. 200 คน ดึง ‘นร.-นศ.’ ร่วม

“ชินวรณ์” ยันพรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่าง รธน.ร่างเดียว เปิดองค์ประกอบเลือก ส.ส.ร. 200 คน ดึง “นร.-นศ.” ร่วมด้วย เชื่อนำไปสู่การแก้ได้จริง

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลมีมติให้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมรัฐบาลเพียงร่างเดียว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะนี้ได้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับปรุงร่าง ก่อนนำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยยึดหลักการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญ

เป็นไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายค้าน แต่จะเพิ่มรายละเอียดที่มาของ ส.ส.ร. คือ มาจากการเลือกตั้ง 150 คน การสรรหาของ ส.ส. 10 คน ส.ว.10 คน มาจากการสรรหาของที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จำนวน 10 คน โดยกระบวนการในการดำเนินการเลือกกันเอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ดำเนินการกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และกำหนดกรอบเวลาให้ ส.ส.ร.ยกร่าง 240 วัน จากนั้น ให้สภาฯให้ความเห็นชอบ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากสภาฯ ไม่เห็นชอบ ก็ให้ทำประชามติ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2540 ส่วนอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.ก็ขึ้นอยู่กับ ส.ส.ร.เป็นผู้พิจารณา” นายชินวรณ์ กล่าว

  • 'อุดม' ลั่น ไม่ขอร่วมยกร่าง รธน.ฉบับใหม่

  • 'เต้ มงคลกิตติ์' ยอมขอโทษ 'สิระ'

  • AFTERNOON CALL ACTION NOTES (27 ส.ค.63)

เมื่อถามว่าหากรัฐสภาเห็นชอบแล้วจะต้องมีการทำประชามติอีกครั้งหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า จะทำประชามติเฉพาะที่ในรัฐสภาไม่เห็นชอบเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อรัฐสภาเห็นชอบก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่ถ้ารัฐสภาไม่เห็นชอบก็จะต้องทำประชามติ ทั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าแนวความคิดของพรรคร่วมรัฐบาล ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน คือต้องการให้การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแก้ไขได้จริง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประเด็นที่กำลังมีการถกเถียงกัน ไม่ว่าจำในเรื่องของบทเฉพาะกาลหรืออำนาจของ ส.ว.ก็เป็นเรื่องที่ทาง ส.ส.ร.จะไปดำเนินการพิจารณาแก้ไขต่อไป

Related posts