ลดโทษ ‘สรยุทธ สุทัศนะจินดา’ เตรียมปล่อยตัว

“ไบรท์” โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เผย “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ได้รับการลดโทษในคดีไร่ส้ม หลัง ในหลวง ร.10 พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง

นางสาวพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ หรือ ไบรท์ ซึ่งใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ไบรท์ พิชญทัฬห์ แฟนคลับ” ได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่า “ลดโทษคดีไร่ส้ม ผู้ต้องขัง นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เตรียมปล่อย !! ทำวันนี้ให้ดี เพื่อชดเชยสิ่งที่เคยผิดพลาด ย่อมได้รับโอกาสเสมอค่ะ เป็นกำลังใจให้พี่ชาย .. รอการกลับมาอีกครั้ง

ขณะที่ก่อนหน้านั้น เพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่า “ร.10 โปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้รับการลดโทษตามสัดส่วน เพื่อให้โอกาสกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

 

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 261 ทวิวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

  • 'พยากรณ์อากาศวันนี้' กรมอุตุฯ เตือน 33 จังหวัด เจอฝนแน่!

  • เปิดที่มา ‘พายุ’ รายชื่อที่เรียกขาน มาจากไหน?

  • ลดโทษ 'สรยุทธ สุทัศนะจินดา' เตรียมปล่อยตัว

ภายหลังมีรายงานข่าวระบุว่า ผู้ต้องขังที่เป็นนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำ เนื่องจากกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้าย แต่จะได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ โดยติดกำไลอีเอ็ม หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว สำหรับนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าว ต้องโทษจำคุก 6 ปี 24 เดือน ได้รับการลดโทษตามสัดส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษดังกล่าว

Related posts