‘มาดามเดียร์’ ชวน ‘เยาวชน’ เคลื่อนสังคมด้วยกรอบศีลธรรม หวังคนรุ่นใหม่พาชาติพ้นวิกฤต

“ส.ส.วทันยา” ชวน “เยาวชน” ขับเคลื่อนสังคมด้วยกรอบศีลธรรมอันดี ชี้ ต้องฟังทุกเสียงของเยาวชน ย้ำมิใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หวังคนรุ่นใหม่นำพาชาติพ้นวิกฤตในมิติสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมาธิการคนที่ 1 จัดสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : แผนพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กทม. และมี น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ร่วมบรรยาย

160066555490

นายศิริพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดสัมมนาในวันนี้ ซึ่งสิทธิด้านสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญ และเป็นสิทธิพื้นฐานของคนในสังคมที่จะต้องได้รับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในวันนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสมารถวิเคราะห์ศักยภาพตัวเองได้ เพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ อนาคตของชาติก็ต้องพึ่งพาน้องๆเยาวชน จึงอยากชวนให้ช่วยขับเคลื่อนไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตก็ต้องยึดกรอบ ศีลธรรมอันดี และยึดสถาบันหลักของชาติไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไปด้วย

160066555561

160066555560

ขณะที่ น.ส.วทันยา กล่าวว่า ของทุกอย่างมักมี 2 ด้านเสมอ มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเอง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีคนออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาในหลายๆเรื่อง แต่วันนี้ทุกคนออกมาบ่นออกมาเรียกร้อง มีสักกี่คนที่จะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง วันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างที่บอกว่ามี 2 ด้านเสมอ วันนี้มาในฐานะที่มาเป็น ส.ส. ก็ยินดีที่จะเปิดกว้างรับฟังทางความคิด เพราะตนเองกับเด็กนักเรียนมีวัยต่างกัน และด้วยประสบการณ์ต่างๆ ก็เห็นได้ว่าในแต่ละช่วงวัยมีความคิดที่ต่างกัน และเมื่อวัยเปลี่ยนความคิดก็จะเปลี่ยน แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีความคิดใดผิดหรือถูกเสมอ แต่มันอยู่ที่สถานการณ์ เหตุการณ์และช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นตนจึงอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิด ว่าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนั้นสามารถทำได้ แต่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ซึ่งวันนี้เมื่อเราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลจำนวนมาก ต้องรู้เท่าทัน ใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ

160066555489

160066555465

  • ‘หมุดคณะราษฎร’ 2563 ถูกรื้อออกจากสนามหลวง หลังจากปักไว้ได้เพียง 1 วัน

  • 'ม็อบนักศึกษา' ติดหล่ม สลับขาหลอก สะดุดขาตัวเอง

  • 'น้ำ พัชรพร' มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 สาวใต้ผู้ตอบคำถามได้สุดปัง!

นอกจากนี้ น.ส.วทันยา ยังกล่าวถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการออกมาเรียกร้องทางการเมือง ว่า ประเทศชาติยิ่งสงบ การดูแลประชาชนก็จะพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว แต่หากคนในชาติยังเดินหน้าทะเลาะล้มล้างกันไปมา นอกจากประชาชนจะเสียหายแล้ว ประเทศชาติก็เสียหายเช่นกัน และยิ่งเลวร้ายลงไปอีกคือ การที่เอาตนเป็นที่ตั้งเพื่อกำหนดว่าสิ่งใดต้องทำโดยไม่ได้คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ยากและพัฒนาไม่ได้ ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราใน ฐานะ ส.ส.รุ่นใหม่ ที่เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนมาตลอด จึงอยากฝากไว้ว่า เราฟังเสียงทุกฝ่าย แต่ทุกเสียงต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ล้มล้างระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทุกเสียงต้องถูกกฎหมาย จะถูกใจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องถูกต้องด้วย ดังนั้นหากเราจะเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและความเห็นส่วนรวมทั้งชาติ หรือเรียกว่า “พันธสัญญามหาประชาชน” มิใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

160066555460

160066555378

160066555316

Related posts