‘มทภ.1’ ลั่น เทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

'แม่ทัพภาคที่ 1' รับมอบหน้าที่ ลั่นเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต สมกับที่ 'กองทัพภาคที่ 1'เป็นหน่วยทหารที่กษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น และไว้วางพระราชหฤทัย

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่าง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.) ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่1 กับพล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่

โดยพล.อ.ธรรมนูญ กล่าวมอบหน้าที่ว่าตลอดระยะเวลา1 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาค1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าตนจะออกจากกองทัพภาคที่1ไปแล้ว ภาพแห่งความรักความสามัคคี ความผูกพัน รวมถึงความจริงใจของทุกคนจะอยู่ในใจตนตลอดไป

หากมีสิ่งใดที่ตนช่วยเหลือสนับสนุนได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง สำหรับแม่ทัพภาคที่1 คนใหม่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติราชการในกองทัพภาคที่1 เป็นระยะเวลายาวนาน โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพภาคี่1 มาโดยตลอด จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาค1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน รักษาอธิปไตยของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุขให้ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

พล.ท.เจริญชัย กล่าวรับหน้าที่ว่า กองทัพภาคที่1 เป็นหน่วยทหารที่พระกษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ซึ่งมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหกษัตริย์เจ้า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อประชาชนโดยตลอด ถือเป็นแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้วยชีวิต และพร้อมเป็นหลักรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติตลอดไป ซึ่ง พล.ท.ธรรมนูญ ทุ่มเท ตั้งใจปฏิบัติงาน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อกำลังพล ที่สำคัญแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน และจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้ กองทัพภาคที่1ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด ที่กองทัพบกรับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ตนต้องสืบงาน ตามแนวทางนี้ต่อไปให้ดีที่สุด

160152876836

  • ‘LOVEiS Entertainment’ ในวันที่ขาดทุน 30 ล้าน กับจุดเปลี่ยนบทบาท 'บอย โกสิยพงษ์'

  • เยอรมนีเลิกเตือนภัยเดินทางทั่วโลก

  • กฟผ.ผนึกสตาร์ทอัพ สเปน รุกธุรกิจสมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์ขนาดเล็กในไทย

Related posts