ฝ่ายค้าน เตรียมซัก ปรับงบฯ 64 ไม่สอดคล้องแก้ปัญหาประเทศ

“สุทิน” เผย การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 64 ส.ส.ฝ่ายค้านจ้องติง ปรับลดงบ “กห.-คมนาคม” ไม่สอดคล้องแก้ปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 3.3 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 วันที่ 16-17 ก.ย.นี้ ว่า เท่าที่ฟัง ส.ส.ซึ่งเตรียมอภิปราย คือ การซักถามในประเด็นที่ไม่แก้ไขงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสังเกตในวาระแรก รับหลักการ และข้อสังเกตที่ควรปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาประเทศ อาทิ งบของกระทรวงกลาโหม แม้จะตัดส่วนงบซื้อเรือดำน้ำแล้ว แต่ยังมีงบส่วนอื่นที่ไม่จำเป็น, กระทรวงคมนาคม เรื่องโครงการก่อสร้างถนนจำนวนมาก แม้งบของกระทรวงจะปรับลดแต่ยังปรับลดจำนวนน้อย นอกจากนั้นคือ งบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ

นายสุทิน กล่าวว่า นอกจากนั้นจะซักถามถึงรายรับ แม้จะประเมินว่าปี 2564 ประเทศจะมีรายรับ ประมาณ 2-7 แสนล้านบาท หากเป็นไปไม่ได้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร หากไม่เข้าเป้าจะต้องกู้เงินหรือไม่ ส่วนกรอบเวลาอภิปรายนั้น เชื่อว่าคงกำหนดยาก เพราะขึ้นอยู่กับผู้ที่สงวนคำแปรญัตติและหากมาตราใดปรับแก้ไขเป็นสิทธิของส.ส.ที่จะอภิปรายได้

“ทิศทางการลงมติของ ส.ส.ฝ่ายค้าน คาดว่าจะหารือและประชุมวิปฝ่ายค้านอีกครั้ง วันสุดท้ายของการพิจารณา เพราะต้องรอฟังคำชี้แจง ในรายละเอียดก่อน ส่วนจะรับหรือไม่รับ หรือจะงดออกเสียงหรือไม่นั้นจะคุยกันอีกครั้ง” นายสุทิน กล่าว

  • 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' 50,000 บาท จาก 'ออมสิน' ขอกู้ได้ใน 5 ขั้นตอน

  • รัฐบาลเตรียมหยุดยาว 4 วัน เดือนพฤศจิกายนนี้

  • 'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะวันสุดท้าย จ่าย 'เงินเยียวยา' 3 กลุ่มตกหล่น!

Related posts