ผบ.ทบ.ลั่นสานต่อภารกิจปฏิรูปกองทัพ

ผบ.ทบ.ลั่นสานต่อภารกิจปฏิรูปกองทัพ สั่งหน่วยขึ้นตรงทบ.ทุ่มเท-อุทิศ เสียสละเพื่อชาติประชาชน พร้อมปิดคอลเซ็นเตอร์หลังเรื่องร้องเรียนน้อยลง เปิดแอพพลิเคชั่น ฟังปัญหาลูกน้อง คาดโทษอย่าซ้ำเหตุร้ายช่วงต้นปี

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล..ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.)วาระพิเศษระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งว่า ได้มอบนโยบายให้ทุกคนตระหนักในอุดมการณ์ทหารที่ยึดมั่นมาตลอด คือ เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ และประชาชน ถือเป็นอุดมการณ์ทหาร และ ทบ. สิ่งที่สำคัญ ในการที่เราต้องเป็นหลักด้านความมั่นคงเพื่อสิ่งสำคัญ 4 สิ่ง หรือ 4 สถาบันเหล่านี้ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

นอกจากนั้น การสานต่อนโยบายของ พล..อภิรัชต์  คงสมพงษ์  อดีต ผบ.ทบ.ที่ได้วางไว้ รวมถึงนโยบายก่อนหน้านั้นที่สำคัญๆ ก็สานต่อและพัฒนา ทบ.ไปสู่อนาคตในมิติของภัยความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ การปฏิบัติงานที่หลากหลายมากขึ้นในยุคโลกภิวัฒน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นภัยจากโรคระบาด

พล..ณรงค์พันธ์ กล่าวอีกว่า ยังได้มอบนโยบายในงานปกติ เช่น เรื่องสิทธิกำลังพลให้ชัดเจนถูกต้องมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนช่วงต้นปี( เหตุกราดยิงที่โควราช )หน่วยต้องใส่ใจ เข้าถึง รับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา  ดูแลสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึง สำหรับการปฏิรูปเรื่องสวัสดิการฯ ได้ให้มืออาชีพเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เช่นสถานพักฟื้นสวนสน

รวมถึงเรื่องของเคหะฯที่พักสวัสดิการกำลังพลที่ได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยฯ ในการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังมีเรื่องการฝึกศึกษา การคัดเลือกบรรจุกำลังพล การให้โอกาสน้องคนเล็กสุด คือพลทหาร  ที่พล..อภิรัชต์ ได้ทำไว้ โดยให้เข้ามีส่วนร่วมกับกองทัพเข้าสู่การรับราชการ เหมือนกองทัพในต่างประเทศมี คือ Join the Armyเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรม

ส่วนโครงการสายด่วนผบ.ทบ.ที่ให้กำลังร้องทุกข์นั้น  ตนได้ถาม พล..อภิรัชต์ แล้วท่านก็บอกว่า คอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งขึ้นมาค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่ช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยมีคนร้องเรียนเข้ามา เพราะปัญหาค่อนข้างได้รับการแก้ไขเกือบหมดแล้ว หน่วยและกำลังพลก็เข้าใจมากขึ้นอยากให้กองทัพดำเนินการเอง อยากให้สำนักงานเลขานุการกองทัพบกคิดค้นช่องทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ติดต่อสื่อสารกันได้เร็วและถึงกันเร็วมากขึ้น

เรื่องการปฏิรูปกองทัพด้านต่างๆนั้น ส่วนตัวของผมคิดว่าการปฏิรูป คือการแก้ไขในสิ่งที่ยังไม่ถูกต้อง ทำให้ถูกต้องเหมาะสม เพราะคำว่าปฏิรูปคือการทำให้เหมาะสม ดังนั้นสิ่งที่ปฏิรูปต้องดำเนินการต่อไป โดย ทบ.ทำมาตลอดและทำอยู่แล้วในยุคที่ผ่านมา ซึ่งการปฏิรูปต้องใช้เวลา ทุกอย่างใช้เวลา  ไม่ใช่ข้ามคืน ข้ามวัน ข้ามเดือน  อาจเท่าหรือไม่เท่ากันในแต่ละเรื่องพล..ณรงค์พันธ์ กล่าว

  • 'เพื่อไทย-ธนาธร' โบกมือลา 'ม็อบ 3 นิ้ว' ถูกทิ้งกลางถนน

  • ประกาศกรมอุตุฯ เตือนพายุระดับ 1 ทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 'ดีเปรสชัน' วันนี้

  • นายกฯ ดันสะพานไทย 9 แสนล้าน เชื่อมชลบุรี-เพชรบุรี 100 กม.

ผบ.ทบ. กล่าวต่อไปว่าการช่วยเหลือประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งเราเผชิญกับภัยธรรมชาติ โรคระบาด ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยให้ทุกหน่วยเข้าไปช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ไม่ต้องรอสั่งการ ใช้ศักยภาพและเครื่องมือของ หน่วยในพื้นที่ลงไปช่วยเหลือ โดยทบ.ในส่วนกลางก็พร้อมไปสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ประชาชน ได้ฟื้นฟูจากความเดือดร้อน และอยู่เย็นเป็นสุข

รวมถึงภัยจากยาเสพติด แรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งกองกำลังชายแดนป้องกันอยู่และได้ทำงานอย่างหนัก เราได้เน้นย้ำให้ทุ่มเทและอุทิศตน พร้อมเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน  เรามีชายแดน5,600พันกิโลเมตร  มีช่องทางเป็นจุดผ่านแดน 94 แห่ง และมีช่องทางธรรมชาติ 1,035 แห่ง ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนน ทหาร ตร. เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องดูแล ป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่เข้ามา

เป็นการพบครั้งแรกกับสื่อสายทหาร  ซึ่งสื่อสายนี้มีความสำคัญ เพราะทำงานร่วมกับทหาร อยากฝากว่า  นอกจากสิ่งที่นั่งคิด นอนคิด ทั้งวันทั้งคืน กินก็คิด เข้าห้องน้ำก็คิด  และมาถามแต่เรื่องพวกนี้ (เรื่องการรัฐประหาร ) อยากฝากให้ติดตามการปฏิบัติงานของทหารที่ทุ่มเท อุทิศตน เรื่องยาเสพติด ชายแดน ภัยพิบัติ  ซึ่งงานเหล่านี้ยังไม่เสร็จเพราะมีจำนวนมาก อยากให้ช่วยนำสิ่งเหล่านี้ไปบอกประชาชน ตรงไหนที่ประชาชนเดือดร้อนขอให้บอกมา ถ้าไม่มีหน่วยงานอื่นช่วย กำลังพลของ ทบ.พร้อมตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องที่อยู่อาศัย เจ็บป่วย ความขัดสนต่างๆ  โดยตนได้ตั้งทีมโฆษกฯน้ำผึ้งในการให้ข้อมูลแล้วพล..ณรงค์พันธ์ กล่าว

Related posts