บอร์ดผู้พิการ ตั้งงบ 2 พันล้าน ช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉิน

บอร์ดผู้พิการ ตั้งงบฯ 2 พันล้าน เคาะระเบียบใหม่ช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกินหมื่น ปลอดดอกเบี้ย-ไม่ต้องค้ำ

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเน้นในเรื่องการเข้าถึงโอกาสกาสการจ้างงาน เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้ ชีวิตมีความมั่นคง และลดการพึ่งพาผู้อื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 ซึ่งได้มีการจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 2,000 ล้านบาท ไว้แล้ว โดยที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ ร่างระเบียบที่แก้ไข มีสาระสำคัญคือ

  • เจ้าหนี้ตั๋วการบินไทย 4 แสนรายลุ้นได้เงินคืน 'ดีลอยท์'แจงศาลบันทึกบัญชีเป็นรายการหนี้สินแล้ว

  • บอร์ดผู้พิการ ตั้งงบ 2 พันล้าน ช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉิน

  • ฝากขังเพิ่ม '5แกนนำม็อบ'

1) ให้การกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน

2) วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นบาท กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นสองปี นับแต่วันลงนามในสัญญากู้

3) ไม่มีดอกเบี้ย และอาจให้เริ่มชำระหนี้คืนเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ยืม และ 4) เพิ่มช่องทางในการยื่นคำขอก็ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

“รองนายกฯ จุรินทร์ ได้สั่งการให้กองทุนฯ เร่งดำเนินการออกประกาศใหม่ภายใน 30 วัน และวางระบบการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้กระชับรวดเร็ว เพื่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการจะได้เสร็จสิ้นในหนึ่งเดือนนับแต่วันยื่นขอกู้ เพราะเข้าใจถึงหัวอกผู้พิการในช่วงของความยากลำบากนี้” รองโฆษกฯ กล่าว

Related posts