ตามคาด! ‘สมพงษ์’ คัมแบ็คหัวหน้าพรรคพท.ประกาศ4ภารกิจนำพรรคแข็งแกร่ง

เคาะ24กก.บห.เพื่อไทย ไม่พลิกโผ! 'สมพงษ์' คัมแบ็คหัวหน้าพรรค-'ประเสริฐ'เลขา ด้าน”หัวหน้าพรรค” ประกาศ4ภารกิจนำเพื่อไทยแข็งแกร่ง

การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ล่าสุดมีมติตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มีทั้งสิ้น 24 คน ผลปรากฏว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย มีรองหัวหน้าพรรค 10 คน ประกอบด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายเกรียง กัลป์ตินันท์, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายพิชัย นริททะพันธุ์, นายสุทิน คลังแสง, นายไชยา พรหมา, พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

160153470532

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรค และมีรองเลขาธิการพรรค 5 คน ประกอบด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม, นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และ นายนพ ชีวานันท์ น.ส.ธีรรัตน์ สำเรีจวณิชย์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ เป็นโฆษกพรรค และมีกรรมการบริหารพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์, นายสรวงศ์ เทียนทอง, นายองอาจ วงษ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

ทั้งนี้นายสมพงษ์ แถลงภายหลังที่ประชุมใหญ่วิสามัญมีมติให้กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งว่า คำกล่าวของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ที่ได้ร่วมลงคะแนน ให้ความไว้วางใจ สถานการณ์ของบ้านเมืองวันนี้ ตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤติ ทั้งทางการเมือง และเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมือง มีความจำเป็นต้องปรับตัว ปรับโครงสร้างการบริหารของพรรค

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญอย่างแรก คือ ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในจุดยืนเช่นนี้มาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เรายืนยัน จะจับมือร่วมกับทุกเครือข่าย เดินหน้าเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดกติกาที่ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย ให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกด้าน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุด แก่พี่น้องประชาชน

ภารกิจที่ 2 คือ แบ่งเบาความทุกข์ยาก เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

“สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำต่อจากนี้ คือ การระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกพรรค เพื่อร่วมกันสร้างและผลักดันนโยบาย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม ดังเช่นที่พรรคเพื่อไทยได้เคยทำสำเร็จมาแล้ว อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นพรรคไทยรักไทย ที่เราได้สร้างความหวัง สร้างอนาคตให้แก่พี่น้องประชาชน ได้อย่างชัดเจนที่สุด”

นายสมพงษ์ กล่าวอีกส่า ภารกิจที่ 3 คือ กระชับความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก และพี่น้องประชาชน รวมทั้งกลุ่มประชาสังคมทุกเครือข่าย ให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยร่วมกัน อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน และภารกิจท้ายสุด คือ การรวบรวมและนำเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการถ่ายทอดหรือสื่อสารไปยังประชาชนและ ส.ส. เพื่อรับรู้ปัญหา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของพวกเขา ให้ดียิ่งๆ ขึ้น

“เป็นการผนึกกำลังจากรุ่น สู่รุ่นระหว่างความรู้ และประสบการณ์ของรุ่นพี่กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความมุ่งมั่นที่เปี่ยมด้วยพลังของรุ่นน้องๆ เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และนั่นคือ อุดมการณ์สูงสุดของพวกเรา” นายสมพงษ์ กล่าว

  • ‘LOVEiS Entertainment’ ในวันที่ขาดทุน 30 ล้าน กับจุดเปลี่ยนบทบาท 'บอย โกสิยพงษ์'

  • เยอรมนีเลิกเตือนภัยเดินทางทั่วโลก

  • กฟผ.ผนึกสตาร์ทอัพ สเปน รุกธุรกิจสมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์ขนาดเล็กในไทย

160153403196

160153430950

Related posts