‘ชวลิต’ ชี้รัฐบาลหน้าไหว้หลังหลอก ล้มแบน ‘พาราควอต’

“ชวลิต” ชี้รัฐบาลหน้าไหว้ หลังหลอก เหตุล้มแบนพาราควอต นโยบายครัวอาหารปลอดภัยของโลกแท้งแน่ ถามตรง เอาสุขภาพคนไทย หรือเอากลุ่มทุน

ชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำหนังสือถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายขอยกเลิกการแบนพารา
ควอต โดยอ้างว่ามีข้อมูลใหม่ ไม่พบสารพิษตกค้างในพืช ในอาหาร ที่สุ่มตรวจ รวมทั้งเกษตรกรยังจำเป็นต้องใช้ นั้น
ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ศึกษาเรื่องนี้มา ขอถามว่า

1. ท่านถามประชาชนคนไทยผู้บริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากสารเคมีดังกล่าวโดยตรงแล้วหรือยัง
ว่าเห็นชอบกับท่าน หรือไม่

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า พาราควอตเป็นสาเหตุการตายประการหนึ่งของโรคมะเร็ง และโรคพาร์กินสัน
ปัจจุบันคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 มากว่า10 ปีติดต่อกัน เฉลี่ยคนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง ชั่วโมงละ 8 คน จึงขอถาม
ตรง ๆ ว่า ท่านเลือกสุขภาพคนไทย หรือเลือกกลุ่มทุน

3. ท่านทราบหรือไม่ว่า มี 53 ประเทศทั่วโลกแบนพาราควอต โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรา ได้แก่ เวียตนาม ลาว กัมพูชา ได้แบนพาราควอตไปนานแล้ว เพราะประเทศดังกล่าวห่วงสุขภาพอนามัยประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มทุน เฉพาะอย่างยิ่ง
เวียตนามคู่แข่งทางการค้าของประเทศไทย ปัจจุบันได้แซงประเทศไทยไปแล้วในการส่งออกข้าว ไทยจะไม่เหลืออะไรเลยหากรัฐบาลมีนโยบายอย่างหนึ่ง แต่กลับทำตรงข้ามอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า “หน้าไหว้ หลังหลอก”

4. ท่านถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนแล้วหรือยัง ว่ารัฐต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าใดในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน หากล้มการแบนพาราควอต

5. ท่านถาม รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่ท่านมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง แล้วหรือยัง หากยังตกผลึกในกระทรวงเดียวกันไม่ได้ ชาวบ้านและชาวโลกจะมั่นใจในนโยบายรัฐบาลอย่างไร

  • 'พยากรณ์อากาศ' เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย 'ฝนตกหนัก' 28 จังหวัด

  • สมมติฐานต่างชาติเที่ยวไทยปี 64 เลวร้ายสุดเหลือ 6.14 ล้านคน

  • 'มนัญญา' โพสต์เดือดปม 'พาราควอต' จะเอาสารพิษอันตรายกลับมาเพื่ออะไร

6. ท่านควรถาม ส.ส.ทั้งสภา ฯ ที่ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 433 : 0 ให้แบน 3 สารพิษ คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ด้วยเห็นว่าเป็นพิษภัยกับประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่านละทิ้งเสียงประชาชนได้อย่างไร ประการสำคัญทึ่สุด หลังไวรัสโควิดระบาด คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยมากขึ้น รัฐบาลไทยโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และตัวท่านเองได้ประกาศไปทั่วโลกว่า รัฐบาลจะแปรวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนโยบายสำคัญให้ประเทศไทยเป็น “ครัวอาหารปลอดภัยของโลก” ซึ่ง จะเป็นไปได้อย่างไร เมื่อ 53 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งเวียตนาม ลาว กัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้แบนพาราควอต ไปหมดแล้ว แต่ไทยกลับจะล้มการแบน ชาวโลกที่ไหนจะเชื่อว่าอาหารของประเทศไทยจะปลอดภัยจากสารพิษ

ผมมั่นใจว่า หากประเทศไทยล้มการแบนพาราควอต จะส่งผลให้นโยบายครัวอาหารปลอดภัยของโลกแท้งทันที โครงการล้มไม่เป็นท่า ตั้งแต่ยังไม่เริ่มโครงการ ท่านจะรับผิดชอบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลอยตัวเหนือปัญหาว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ได้อีกต่อไป ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารท่านต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ หากมีการเปลี่ยนนโยบายทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย ท้ายที่สุด ผมเห็นว่าหากรัฐบาลนี้ รับมือกับกลุ่มทุนที่สั่งนำเข้าสารพิษเหล่านี้ปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาทไม่ได้ ก็ควรลาออกไป ให้พรรคการเมืองที่สนใจสุขภาพอนามัยประชาชนเข้ามาทำหน้าที่แทน ผมหมดความอดทนกับผู้ที่ไม่มีจุดยืนที่จะเป็นหลักให้กับบ้านเมืองในนโยบายสำคัญที่จะปกป้องสุขภาพอนามัยประชาชนต่อไปอีกแล้ว

Related posts