‘จุรินทร์’ สั่งพาณิชย์ลุยการตลาด เพิ่มทุน ‘วิสาหกิจเพื่อสังคม’

จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สั่งพาณิชย์ลุยการตลาด หาแนวร่วมเพิ่มแหล่งทุนติดปีกให้ 'วิสาหกิจเพื่อสังคม'

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (28 ส.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สามารถดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ซึ่งก่อนหน้านี้ รองนายกฯได้พบปะกับคณะผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมาแล้ว ได้พบว่า มีผู้สนใจที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนมาก แต่หลายคนไม่ได้เริ่ม หรือเริ่มแล้วไม่สามารถไปต่อได้ เพราะต้องเจอกับอุปสรรค อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อจำกัดเรื่องการตลาด ความซับซ้อนของการสนับสนุนเชิงภาษี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างตรงจุด รองนายกฯจึงนำเรื่องที่ได้รับฟังมาหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ และที่ประชุม ได้มีมติให้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดให้การส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นอีกงานหลักในแผนดำเนินงาน โดยกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยในเรื่องการให้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาด และการจัดหาช่องทางการตลาด

2. เพิ่มแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม 1) ขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 2) หารือแนวทางการกำหนดมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอี 3) ทำงานร่วมกับก.ล.ต.เพื่อให้ตลาดทุนเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการระดมทุน และ 4) หารือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเรื่องพิจารณาการค้ำประกันวิสาหกิจฯ เป็นกรณีพิเศษ

3. ทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไขสิทธิ์ที่ประโยชน์ตามมาตราการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

4. ให้ถือการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นเรื่องเร่งด่วน สนับสนุนให้วิสาหกิจฯที่ประสบความสำเร็จเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมวิสาหกิจฯ ที่ก่อตั้งใหม่

5. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าขอบวิสาหกิจเพื่อสังคม

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2564 จะต้องมีกิจการที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 แห่ง และรองนายกฯจุรินทร์ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามามีบทบาทในเรื่องการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด เน้นการขายของออนไลน์

ส่วนการขยายตลาดนั้น หากมีการจัดกิจกรรมของกระทรวงพาณิชก็จะต้องมีพื้นที่ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าไปร่วมด้วย ทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วย รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น และให้สามารถยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย เราตระหนักดีว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีวิสาหกิจที่คืนกำไรให้สังคมมากขึ้น สังคมก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วย

  • กกพ.ไฟเขียว ปตท.ขึ้นค่าบริการเก็บ-แปรสภาพก๊าซ

  • ครช. จัดเสวนา ผ่าทางตันรัฐธรรมนูญไทย ไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้น

  • รมว.ยุติธรรม เปิดโมเดลบำบัดผู้ติด 'ยาเสพติด' ด้วยครอบครัว

Related posts