‘ครูพี่ป๊อป’ ร่วมบรรยาย “MCU TED Talk” พุทธอย่างไรให้ “ปกติใหม่”

133 ปี มหาจุฬาฯ “ครูพี่ป๊อป” ติวเตอร์ดัง ร่วมบรรยาย “MCU TED Talk” พุทธอย่างไรให้ “ปกติใหม่”

งานดังกล่าว ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ และเรียนเชิญวิทยากร นักปฏิบัติทั่วโลกมาร่วมพูดคุยเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว อาทิ พระเขมธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม สายหลวงพ่อชา ประเทศอังกฤษ (Phra Bhavanaviteht : Luang Por Khemadhammo) , พระเทนซิน ดอร์จิ (Bhanten Tenzin Dorjee) พระสงฆ์ ชาวทิเบต ออกบวชในอินเดียโดยองค์ดาไลลามะ (พุทธวัชรยาน) , ภิกษุณีโด ลี อันธิ (Bhikkhuni Do Le Anh Thi) สายมหายาน ประเทศเวียดนาม , นางสมันตา เค.ชยสุริยะ (H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย , ริคาร์โด กูเอโร่ ดีอาเนซ ประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนา ประเทศสเปน (Ricardo Guerrero Diáñez) , “ครูพี่ป๊อป” ณัฐพงศ์ นำศิริกุล นักธุรกิจสีขาวและนักปฏิบัติจิตอาสารุ่นใหม่ , อาจารย์โจน จันได นักปราชญ์ ผู้นำชุมชนกลุ่มธรรมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า เมื่อสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เช่น ธุรกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสิ่งแวดล้อม กำลังถูกคุกคามจากตัวแปรต่างๆ และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก (Disruption) คำถามที่หลายคนถามและอยากรู้คือ พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดได้อย่างไร? ในยุคปกติใหม่ หรือ New Normal

พระอาจารย์เขมธัมโม เจ้าอาวาส วัดป่าสันติธรรม พระกรรมฐานสายหลวงพ่อชา บรรยายถ่ายทอดสดจากประเทศอังกฤษส่งตรงถึงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสัญญาณราบรื่นตลอดการบรรยาย
“ขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เราได้พบกันในวันนี้ มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับการปฏิวัติทางเทคโนโลยี มองให้เห็นโอกาสในวิกฤต มองให้เห็นข้อดีในทุกเหตุการณ์ นี่เป็นเวลาที่ธรรมชาติบนโลกกำลังฟื้นฟูตัวเอง เวลาเปลี่ยน มนุษย์เปลี่ยน เราจะปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ด้วยการเจริญสติและสมาธิ”

“ครูพี่ป๊อป” ณัฐพงศ์ กล่าวว่า “ไม่ว่ายุคใดสมัยใด หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การดับทุกข์ ยิ่งมนุษย์บนโลกพบเจอทุกข์มากเท่าไร ผู้คนก็ยิ่งวิ่งเข้าหาพระพุทธศาสนามากขึ้น โดยแนะให้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างมี “สติ” ในทางที่ถูกที่ควร จะสามารถน้อมนำหลักธรรมให้เข้าถึงวิถีชีวิตผู้คนและเกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาล”

ส่วนหนึ่งจากงานบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

159998692080

  • 'วราวุธ' ลงพื้นที่ 3 จังหวัด สะท้อนปัญหาพร้อมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

  • 'ยุทธพงศ์' แฉอีกพิรุธวุฒิป.เอก 'สันติ พร้อมพัฒน์' ไม่มีสาขาตามที่ระบุ

  • 'อนุชา' พร้อมผลักดันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดึงดูดนักท่องเที่ยว

159998694484

Related posts