คนไทยในฮ่องกง กว่า 200 คน เตรียมเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ย.นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ประกาศรายชื่อคนไทย 200 คน ที่จะเดินทางกลับจากฮ่องกง ในวันที่ 9 ก.ย.นี้

เพจเฟซบุ๊ก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (Royal Thai Consulate-General, Hong Kong) ประกาศรายชื่อคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 200 คน รอบวันที่ 9 กันยายน 2563 พร้อมแนะให้ไปชำระค่าบัตรโดยสารในวันอังคารที่ 1 กันยายนหรือหากไม่สามารถเดินทางกลับในเที่ยวบินดังกล่าวได้ ขอให้แจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ หรือโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินที่ (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.

ประกาศรายชื่อคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยรอบวันที่ 9 กันยายน 2563

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศรายชื่อคนไทยที่ได้มาลงทะเบียนแสดงความประสงค์กลับประเทศไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยเที่ยวบินพิเศษ สายการบินไทย TG607 ออกเดินทางจากฮ่องกงเวลา 20.45 น. และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยประมาณ 22.25 น. ทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ดังปรากฏตามภาพแนบ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยที่มีรายชื่อข้างต้น เดินทางไปชำระค่าบัตรโดยสารในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. และ 14.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานการบินไทย (ฮ่องกง) ชั้น 24, อาคาร United Centre, Queensway, Admiralty, Hong Kong Island โดยนำหนังสือเดินทางไปด้วย อนึ่ง ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (เที่ยวเดียว) ชั้นประหยัดราคา 2,500 ดอลลาร์ฮ่องกงถ้วน ชั้นธุรกิจราคา 4,400 ดอลลาร์ฮ่องกงถ้วน / เด็กทารกอายุไม่ถึง 2 ปี (และไม่ต้องการที่นั่ง) ชั้นประหยัดราคา 590 ดอลลาร์ฮ่องกงถ้วน ชั้นธุรกิจราคา 1,020 ดอลลาร์ฮ่องกงถ้วน

ทั้งนี้ หากคนไทยตามรายชื่อท่านใด ไม่สามารถเดินทางไปชำระค่าตั๋ว หรือไม่สามารถเดินทางกลับในเที่ยวบินรอบนี้ได้ ขอความกรุณาแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินที่ (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. มิเช่นนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอพิจารณาว่าท่านยินยอมสละสิทธิ์การเดินทางกลับของท่านในรอบนี้

ในส่วนการตรวจร่างกายเพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการ check-in ในวันเดินทางนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยที่ชำระค่าบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อออกใบรับรอง Fit to Fly ที่โรงพยาบาล/คลินิก ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ดังนั้นแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ **ขอแนะนำให้คนไทยพบแพทย์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นต้นไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

Related posts