คนอาชีพเตรียมเฮ! สคช. จะเปิดเทียบโอนประสบการณ์ โดยไม่ต้องประเมิน

คนอาชีพเตรียมเฮ! สคช.จะเปิดเทียบโอนประสบการณ์โดยไม่ต้องประเมิน

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมบรรยายพิเศษระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge) ว่าการเทียบโอนประสบการณ์ จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ สคช. ดำเนินการเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการรับรองประสบการณ์จากการพิจารณาเอกสาร ผลงานที่ผ่านมาของคนในอาชีพ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำข้อสอบ หรือสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเองถึงศูนย์สอบ

159806968647

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ขยายช่องทางการช่วยเหลือในการรับรองความสามารถของคนไทยให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมาตรการลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดำเนินการกันแล้วในหลายประเทศทั่วโลก และ สคช. ได้นำมาศึกษาพัฒนา พร้อมปรับรูปแบบให้ทันต่อเหตุการณ์และมีความเป็นสากล

ทั้งนี้ คนในอาชีพสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้จากเอกสารหลักฐาน ที่มีทั้งวุฒิการศึกษา ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะตัว หนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้าง เอกสารการอบรม หรือแม้กระทั่งผลงานที่พิสูจน์ได้ว่า สามารถประกอบอาชีพได้จริงตรงตามมาตรฐานสมรรถนะที่ สคช. กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ระบบนี้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นตัวกลางที่จะพิจารณา พิสูจน์ความสามารถของบุคคลจากหลักฐานผลงาน ประสบการณ์ของคนในอาชีพนั้นๆ

159806970320

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทยในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ โดยใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้กลุ่มคนในอาชีพได้รับการรับรองสมรรถนะในวิชาชีพ และสร้างโอกาสการเติบโตในอาชีพได้อย่างเท่าเทียมกัน

159806971583

เบื้องต้นเตรียมนำร่องเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองใน 6 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย โลจิสติกส์, เกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ, ธุรกิจเสริมสวย, อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ผ้าทอ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเกษตรปราดเปรื่อง ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเทียบโอนประสบการณ์ครั้งแรกได้ภายในปี 2564

  • 'ธวัชชวิน' โดนปลดแล้ว! เซ่นปม การ์ดบุกชาร์จ ประธาน สนท.

  • ฮาวทู 'ไบค์เกอร์' ขับขี่ปลอดภัยช่วง 'หน้าฝน'

  • นายกฯ หารือเหล่าทัพ จับตา 'ม็อบเยาวชน' หวั่นซ้ำรอย 'ฮ่องกง'

Related posts