‘ก้าวไกล’ แจงเหตุไม่ร่วมญัตติแก้ รธน.ของฝ่ายค้าน

“ชัยธวัช” ชี้แจงเหตุผลที่ “พรรคก้าวไกล” ไม่ร่วมยื่นญัตติแก้ รธน. ของฝ่ายค้าน เพราะล็อคประเด็น ห้ามแตะ 2 ประการ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไป อินไซด์ไทยแลนด์ ต่อกรณีไม่ร่วมยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมร่วมกับพรรคฝ่ายค้าน ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ว่า มีบางประเด็นที่พรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ระบุไว้ในร่างแก้ไขเพิ่มเติม ที่ห้าม ส.ส.ร. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 ว่าด้วยบททั่วไป และหมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพราะพรรคมองว่าไม่มีความจำเป็น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ​ พ.ศ.2560 มาตรา 255 กำหนดข้อห้ามไม่ให้แก้ไขเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือเปลี่นยแปลงรูปแบบของรัฐ ดังนั้นเมื่อกำหนดประเด็นดังกล่า อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า หมวดดังกล่าวแก้ไขไม่ได้ ทั้งที่ผ่านมามีการแก้ไขได้ ดังนั้นไม่ใช่การเซ็นต์เช็คเปล่าให้ ส.ส.ร.

“นอกจากนั้นเรามีเหตุผลอีกประการ คือ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีการแสดงความเห็นต่อสถาบันเบื้องสูง สิ่งที่สังคมต้องตั้งหลัก คือ มีวุฒิภาวะ และข้อเสนอนั้นอ หากล็อคไว้ทำให้ลดวุฒิภาวะของสังคมต่อการรับฟัง ทำให้ปิดพื้นที่ปลอดภัยและเกิดความรู้สึกต่อสังคมว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ดำเนิการเป็นสิ่งต้องห้าม หากล็อคไว้ อาจทำลดความต้องการที่ให้ ส.ส.ร. ที่หวังว่าจะเป็นทางออกร่วมกันที่ทุกฝ่ายและหาข้อยุติร่วมกันอย่างสันติ” นายชัยธวัช กล่าว

  • ETC แผ่วปลาย บ่ายย่อตัวบวกแค่ 3.85%

  • มีผลแล้ววันนี้! ลักลอบขุด 'ต้นเทียนทะเล' มีโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ

  • AFTERNOON CALL ACTION NOTES (18 ส.ค.63)

นายชัยธวัช กล่าวด้วยว่าสำหรับเนื้อหาของการแก้ไขรัฐธรรมนูที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นญัตติ คือ สนับสนุนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ส.ส.ร. และยังมีการเตรียมยื่นญัตติประกอบคือ มาตรา 269 – 272 ว่าด้วยการยกเลิก ส.ว. จำนวน 250 คนที่มาตามบทเฉพาะกาล และให้กลับไปใช้ที่มาของ ส.ว. ตามบทปกติ, ยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาว่าด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรี และอำนาจของ ส.ว. ต่อการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป เพราะเงื่อนไขดังกล่าวไม่จำเป็นต้องทำประชามติ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน

Related posts