‘กอร.ฉ.’เตือน ข้อห้าม ในห้วงประกาศสถานการณ์ร้ายแรง กทม.

'กอร.ฉ.'ย้ำ ข้อกำหนด ส่งผลต่อพี่น้องประชาชน สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้กอร.ฉ.มีอำนาจตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และต่อมาได้มีมีการแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง นั้น

ทาง กอร.ฉ.จึงขอย้ำเตือนขอกำหนดต่างๆ ที่มีผลต่อพี่น้องประชาชนทุกท่าน ดังต่อไปนี้ 1.เรื่องประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง อันได้แก่ การห้ามการชุมนุมของบุคคลเกินกว่า 5 คนขึ้นไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง การห้ามยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่กำหนด อันได้แก่ ยานพาหนะเป็นเวที, รถขยายเสียง หรือรถกำเนิดไฟฟ้า, รถประเภทสุขาเคลื่อนที่ และการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยยานพาหนะกลุ่มดังกล่าวเจตนาเพื่อสนับสนุนการชุมนุม

2.เรื่องการจัดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อกำหนดให้อำนาจในการควบคุมเส้นทางการจราจรและพื้นที่โดยรอบการชุมนุม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนัดชุมนุมในพื้นที่แยกราชประสงค์ ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณแยกราชประสงค์ ได้แก่ ด้านถนนราชดำริ ตั้งแต่ประตูน้ำ-ราชประสงค์, ด้านถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกชิดลม-ราชประสงค์ และด้านถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่า-ราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป จึงขอให้ประชาชนทุกท่านคำนึงข้อกำหนด และหลีกเลี่ยงการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว

  • สดร.ชวนชม 'ฝนดาวตกโอไรออนิดส์' คืนวันที่ 21 ต.ค.นี้

  • 'คณะราษฎร'เผยอาจเคลื่อนขบวนหากเข้าพื้นที่'แยกราชประสงค์'ไม่ได้

  • ‘สี จิ้นผิง’ ไอหนักมาก หรือป่วยโควิด?

3.เรื่องการควบคุม และการนำเสนอข่าวสารไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว อันจะเป็นการปลุกปั่นหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยเน้นย้ำไปยังผู้ปกครองในช่วงนี้ให้เฝ้าระวังการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นความผิดตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังเป็นความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ อีกด้วย จึงขอฝากเตือนไปยังประชาชนให้คำนึงถึงประกาศ และข้อกำหนด ตาม พรก.ดังกล่าว โดย กอร.ฉ.จำเป็นต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

Related posts