เลขาครม.แจงงานรมว.คลังคนใหม่

เลขาฯครม.แจงขั้นตอนการพิจารณาเรื่องเข้า ครม.กรณีมี รมว.คนใหม่ ระบุทุกเรื่องที่อยู่ระหว่างการเสนอ ครม.ต้องส่งกลับไปกระทรวงก่อนที่จะเสนอเข้ามาใหม่อีกครั้ง ส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ รมว.คลังส่งความเห็นเข้ามาก่อนเข้า ครม.ตามขั้นตอน

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  12 ต.ค.ที่ผ่านมายังไม่มีการบรรจุเรื่องการพิจารณาการแต่งตั้งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คนใหม่แทนนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ที่ครบวาระในวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งยังไม่มีการนำวาระการพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมแต่อย่างใด

นายธีระพงษ์กล่าวว่าตนยังไม่เห็นเอกสารทั้งสองเรื่องที่เสนอมายังสำนักเลขาธิการ ครม.ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการที่หน่วยงานต้นสังกัดเสนอเรื่องมายัง สำนักงานเพื่อขอบรรจุเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.อย่างไรก็ตาม โดยหลักปฏิบัติเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีกระทรวงการคลังเท่านั้นแต่เป็นแนวปฏิบัติที่ทำต่อกันมาคือต้องนำเรื่องที่ค้างอยู่และรอการเข้า ครม.กลับไปยังกระทรวงต้นสังกัด เพื่อให้รัฐมนตรีคนใหม่ทบทวนและพิจารณาอีกครั้ง

160258768921

“ทั้งสองเรื่องผมยังไม่เห็นเอกสารทั้งสองเรื่องซึ่งอาจจะยังไม่ได้ส่งมา หรืออาจส่งมาแล้วแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รับไว้ แต่ไม่ว่าจะถึงขั้นตอนใดก็แล้วแต่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย และการพิจารณาโครงการที่สำคัญใน ครม.หากมีพระบรมราชโอการ โปรดเกล้าฯ รมว.คนใหม่ลงมา เรื่องที่ค้างอยู่ยังไม่ได้เข้า ครม.จะถูกส่งกลับไปยังกระทรวง ซึ่งเป็นหลักการและระเบียบปฏิบัติที่ทำมาแต่ดั้งเดิม ไม่ใช่เพียงแต่กระทรวงการคลังเท่านั้นแต่เป็นหลักที่ต้องทำเหมือนกันทุกกระทรวง เพราะอย่างเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายนี้นี้ถือว่ามีผลผูกพันไปในระยะยาว เช่น  การตั้งบอร์ด ตั้งกรรมการก็จะมีผลให้อยู่ในตำแหน่งไปอีกหลายปี รัฐมนตรีคนใหม่ที่รับผิดชอบก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ก่อนถึงจะนำเรื่องเข้าเสนอ ครม.อีกครั้ง”เลขาฯ ครม.กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของกรณีของการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ก่อนหน้านี้มีการถอนเรื่องออกจาก ครม.ไปก็ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ไปดูด้วยหรือไม่ นายธีระพงษ์กล่าวว่าในเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวนั้นเป็นเรื่องที่มีมติไปแล้วตั้งแต่สมัยที่นายปรีดี ดาวฉาย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าในเรื่องนี้กระทรวงการคลังขอนำกลับไปทบทวน ซึ่งถือว่าเรื่องอยู่ที่กระทรวงอยู่แล้วตามขั้นตอนก็ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่พิจารณาเรื่องนี้พร้อมทั้งให้ความเห็นก่อนจะนำเสนอ ครม.ตามขั้นตอนต่อไป

Related posts