‘ประยุทธ์’ แบ่งงาน 2 รองนายกฯ ป้ายแดง ‘สุพัฒนพงษ์’ คุมเศรษฐกิจในประเทศ ‘ดอน’ คุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีถือเป็นงานสำคัญในด้านบริหารอย่างหนึ่งของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะภายหลังการปรับ ครม.ซึ่งในการปรับครม.ครั้งล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเศรษฐกิจหลายตำแหน่งทั้งในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี

ในการประชุม ครม.ประยุทธ์ 2/2 นัดแรกเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมจึงได้มีการมอบหมายงาน และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ ครม.ได้มีการเห็นชอบแล้ว 

ตำแหน่งสำคัญในทางเศรษฐกิจที่จะควบคุม กำกับดูแลงานในกระทรวงและคณะกรรมการทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นการแบ่งเบางานด้านการบริหารเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีตกอยู่กับรองนายกรัฐมนตรีป้ายแดง 2 คนคือ “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ซึ่งทั้งสองคนต่อจากนี้ไปจะเป็นเสมือนขุนพลเศรษฐกิจของรัฐบาลที่รับหน้าที่ดูแลงานเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศตามการกำกับกระทรวงและคณะกรรมการเศรษฐกิจแต่ละชุด 

สุพัฒนพงษ์ได้รับการมอบหมายงานให้ดูแลภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาค การลงทุน การดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีในระดับกระทรวงให้กำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ 2 กระทรวง ได้แก่ 

 • กระทรวงการคลัง 
 • กระทรวงพลังงาน 

ส่วนการมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการ สั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในหน่วยงานเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลภาพรวมเศรษฐกิจ เช่น

 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 
 • คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 • คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 •  คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
 • คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 • คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 • คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 159746335365 

 

ด้านดอนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศใน ครม.ชุดนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กำกับดูแลการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้แก่

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนหน่วยงาน คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจที่มอบหมายให้กำกับดูแลทั้งที่เป็นองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ เช่น 

 •  คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ
 • คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 •  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • เป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

159746350327

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในด้านการส่งออก การค้าและการลงทุนของประเทศมากขึ้นบทบาทของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในทางเศรษฐกิจจึงน่าจับตาเช่นกันว่าจะสามารถช่วยให้นโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ในเรื่องนี้สำเร็จหรือไม่ซึ่งหากสำเร็จถือเป็นการพลิกบทบาทกระทรวงการต่างประเทศไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง

เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรง และในการฟื้นตัวจากวิกฤตประเทศไทยต้องอาศัยทั้งการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ การบริหารงานของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำงานผ่านการขับเคลื่อนหน่ยงานในกระทรวงและคณะกรรมการต่างๆถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมตั้งความหวังให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ 

159746379238

Related posts