‘บี.กริม’ โชว์เทคโนโยลีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง ต่อเครือข่ายสื่อมวลชนฯ

บี.กริม เพาเวอร์ โชว์ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง ต่อเครือข่ายสื่อมวลชนฯ เมื่อเร็วๆนี้

เมื่อเร็วๆนี้ นายมนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิเอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และ เครือข่ายสื่อมวลชน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง ของกลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BGRIM

โดยมีนายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BGRIM และ นายสุกิจ อังสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ในนามตัวแทน บี.กริม เพาเวอร์  ให้การต้อนรับ

159954744779

ทั้งนี้ กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง  เป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์  มีขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 30.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม บนพื้นที่กว่า 477 ไร่

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 47 แห่ง แบ่งเป็น 1.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 18 แห่ง  2, 144 เมกะวัตต์  2.โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24 แห่ง  822 เมกะวัตต์ 3.โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง 35 เมกะวัตต์  4. Back up for power trading 13 เมกะวัตต์ 5.โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 1 แห่ง 4.8 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตรวม 3,019 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก 17 โครงการ

Related posts