บอร์ด ทอท.แต่งตั้งโยกย้าย 2 ผู้บริหาร

บอร์ด ทอท.แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร “เอนก” นั่งสายยุทธศาสตร์ ดึง “ศิโรตม์” ลงเก้าอี้รองสายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ส.ค. 63) ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. มีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ระดับ 11) ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายยุทธศาสตร์ (ระดับ 11)
  2. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (ระดับ 11) ไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ระดับ 11)

โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ลงนามคำสั่งบริษัทเรื่องแต่งตั้งพนักงานในวันนี้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ จะย้ายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด แทนนายวิชัย บุญยู้ ซึ่งจะเกษียณอายุในวันที่ 30 ก.ย. 2563 หรือสิ้นปีงบประมาณ 2563 ส่วนตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ที่นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย ดำรงตำแหน่งอยู่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน

Related posts