‘ต่างชาติ’ จดจ่อเข้ารักษาในไทย

สาขาการจัดการและกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอรายงาน Strategic Health Tourism Management in Thailand ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ซึ่งประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 285 พันล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก คิดเป็น 15.6% ของรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวม กระทั่งวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการที่ต้องล็อกดาวน์ประเทศ กระทั่งเมื่อต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลไฟเขียวให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำการรักษาโรคในไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดรัดกุม

รายงานนี้ ระบุว่า ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เดินทางเข้ามารับบริการมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรปและอเมริกา โดยชาวยุโรปและอเมริกามักจะใช้บริการผ่าตัดไม่เร่งด่วน เช่น ศัลยกรรมความงาม ขณะที่ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มักจะใช้บริการเกี่ยวกับการตรวจรักษาหัวใจ หลอดเลือดและกระเพาะอาหาร

งานวิจัยนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง แต่โดยรวมแล้วพึงพอใจกับการบริการและจะบอกต่อหรือแนะนำให้เพื่อน ญาติ คนใกล้ชิด เข้ามาใช้บริการเช่นกัน   

Related posts