ด่วน! ผู้ว่าตากสั่งระงับการ ‘นำเข้า-ส่งออก’ สินค้าชั่วคราวตลอดแนวชายแดน

เมื่อเวลา10.00น วันที่ 18ตุลาคม 2563 มีคำสั่งด่วนที่สุดเรื่อง การระงับการนำเข้า – ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆ

คำสั่งด่วนที่สุด เนื้อหาได้แจ้งให้
คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต้านเมียนมา
เนื่อง
ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2919
ในสาธารณร้ฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จังหวัดตาก จึงมีคำสั่งระงับการนำข้า – ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดน
ละพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการ
ขนส่งสินค้า และสินด้ข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน จำนวน33 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2563
เวลา 15.00 น. จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30น.

160299632974

160299633881

1602996346100

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะที่บรรยากาศหน้าสะพานมิตรภาพแห่งที่2 เต็มไปด้วยรถพ่วง รถบรรทุกสินค้า รถขนส่งสินค้าขนาดเล็ก จอดเข้าคิวเรียงยาวหลายร้อยเมตร เพื่อเร่งระบายสินค้าเข้าไปยังประเทศเมียนมา ก่อนเวลา15.00น.ของวันนี้ ขณะที่รถตรวจเชื้อชีวนิรภัยยังคงประจำการบริเวณจุดเชฟตี้โซน เพื่อคัดครองการตรวจเชื้อของคนขับรถชาวไทย และชาวเมียนมาอย่างเข้มข้น

Related posts