‘จุรินทร์’ นำทีมจิบกาแฟคุยเกษตรกร รับฟังปัญหาชาวสวนปาล์ม

“จุรินทร์” นำทีมจิบกาแฟคุยเกษตรกร รับฟังปัญหาเกษตรกร แจ้งเตรียมความพร้อมประกันรายได้ปาล์มปี2

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และคณะร่วมทวง “จิบกาแฟและเสวนาสถานการณ์ปาล์มนำ้มัน” กับตัวแทนเกษตรกรต่อสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในปัจจุบัน ณ Sky Hill Bar & Restaurant อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยแกนนำเกษตรกรแสดงความพอใจต่อนโยบายรัฐบาล เรื่องโครงการประกันรายได้และขอให้ยืนยันว่าจะมีต่อไป

นอกจากนั้น มาตรการเสริมสำหรับการดึงปริมาณปาล์มออกไปใช้ตามมาตรการต่างๆหรือเป็นที่พอใจแต่อยากให้ส่งเสริมการใช้น้ำมัน บี 20 เป็นนโยบายคู่ขนานต่อไปด้วยนอกจากนั้นยังสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได้และอยากให้ผลักดันนโยบายพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันให้รวดเร็วขึ้น

160173422235

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษารักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงเกษตรกรว่า นายจุรินทร์เดินหน้าโครงการประกันรายได้สำหรับปาล์มน้ำมันนั้น ผ่านที่ประชุมนโยบายปาล์มแล้วเตรียมเข้าคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ให้เกษตรกรเตรียมตัว ขั้นตอนการลงทะเบียนตามกฎเกณฑ์โดยจะประกันรายได้ที่ราคา 4 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ไม่เกิน 25 ไร่ต่อราย และมาตรการเชิงรุกทุกด้านทั้งการใช้บี 10 และให้ B20 ไบโอดีเซลเป็นทางเลือก การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณปาล์มน้ำมัน การบริหารการนำเข้าโดยกำหนดด่านศุลกากร และการผลักดันนโยบายปาล์มยั่งยืน นอกจากนั้นยังปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศซึ่งขณะนี้ราคาทางการอยู่ที่ 4.20-5 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นที่พอใจของเกษตรกรและเชื่อว่าจะยืนระยะยาวต่อไปได้อีก

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปีที่สองนี้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประมาณ 3.7 แสนครัวเรือน รอบนี้ใช้งบประมาณที่บอร์ดเห็นชอบ 8,807 ล้านบาทและได้มีการปรับปรุงการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างทุก 30 วัน

160173423962

Related posts