‘การบินไทย’ เปิดโครงการ ‘เออร์ลี่รีไทร์’ จ่ายสูงสุด 15.33 เดือน

“การบินไทย” เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร 2 แพกเกจ “เออร์ลีรีไทร์-หยุดงานไม่รับเงินเดือน” เปิดรับสมัคร 15 ต.ค.นี้จ่ายสูงสุด 15.33 เดือน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ประกาศเปิดโครงการ “ร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร” 2 โครงการเพื่อลดค่าใช้จ่าย และให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน สามารถยืดค่าใช้จ่ายออกไปเดิมที่จะมีถึงเดือน ธ.ค. 2563 ไปเป็นเดือน เม.ย.2564

โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร แพกเกจ A เป็นโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan : MSP A) ระยะเวลาโครงการ กำหนดรับสมัครวันที่ 15-31 ต.ค. 2563 ประกาศผล 20 พ.ย. 2563 มีผลบังคับ 1 ธ.ค. 2563

เงื่อนไข คือ พนักงานทุกคนมีสิทธิสมัคร การอนุมัติต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเพื่อรักษา key person ไว้ รวมถึงอายุและผลประเมินการปฏิบัติการ ภาษีที่บริษัทต้องรับผิดชอบให้พนักงาน ส่วนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ เป็นไปตามกำหนดของบริษัท, กองทุนประกันสังคม และเงินทดแทนการว่างงาน

โดยประเมินเงินตอบแทนโครงการ จำนวน 2-14.33 เดือนตามกฎหมาย บวก 1 เดือน โดยบริษัทจะผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเริ่ม ม.ค. 2564

ข้อดีของแพกเกจ A คือ สามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในระยะยาว วางแผนการเงินได้ ส่วนพนักงานได้รับผลตอบแทนตามกฎหมาย ได้รับเงินรายเดือน

ข้อเสีย คือ มีประเด็นเดียว คือ บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนไปอีกระยะหนึ่ง

โครงการ “หยุดงานไม่รับค่าจ้าง” แพกเกจ B (Leave with out pay หรือ LWOP ระยะยาว+ MSP B) ระยะเวลาโครงการรอบ 6 เดือน ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2563-30 เม.ย. 2564 ประกาศรับสมัคร 15-31 ต.ค. 2563

เป็นการขยายเงื่อนไข Together WeCan นับอายุงานต่อเนื่อง ได้รับเงินช่วยเหลือ 20% ของเงินเดือนปัจจุบัน ทุกเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ) ส่วนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และกองทุนประกันสังคมกำหนด

ข้อดี คือ ทำให้บริษัทประหยัดเงินได้ทันที พนักงานสามารถช่วยบริษัทได้ และมีโอกาสตัดสินใจเข้าโครงการ MSP B

ข้อเสีย คือ ต้นสังกัดต้องวางแผนบุคลากรใหม่เพื่อไม่ให้กระทบการทำงานปกติ

สำหรับ โครงการ “ร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร” MSP B : Mutual Separation Plan) รอบพิเศษ รับสมัคร 1-15 มี.ค. 2564 ประกาศผล 20 เม.ย. 2564 มีผลวันที่ 1 พ.ค. 2564

เงื่อนไข สำหรับพนักงานที่เข้าโครงการ LWOP ระยะยาวจนสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น การอนุมัติ ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเพื่อรักษา key person ไว้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกองทุนประกันสังคมกำหนด ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน โดยเงินตอบแทนโครงการจำนวน 2-14.33 เดือน ตามกฎหมาย บวก 4 เดือน (จ่ายทุกเดือน เริ่ม มิ.ย. 2564) ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จ (จ่าย พ.ค. 2564) เงินอื่นๆ (เริ่มจ่าย มิ.ย. 2564 เป็นงวดๆ)

ข้อดี คือ บริษัทฯ จะเคยชินกับแผนการทำงานใหม่และวางแผนจัดการด้านเงินได้ ส่วนพนักงานได้ผลตอบแทนมากกว่ากฎหมาย ได้รับเงินรายเดือน

ข้อเสีย คือ บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานในกลุ่มนักบิน บริษัทฯ จะทำการ Recurrent เพื่อให้สามารถรักษาสถานภาพใบอนุญาตการบิน

Related posts