‘กรมการค้าภายใน’ ปลื้ม ‘เทศกาลกินเจ 2563’ ห้าง-ตลาดสด ลดราคาสินค้า

“กรมการค้าภายใน” ปลื้มห้างสรรพสินค้า-ตลาดสด ลดราคาสินค้า ช่วง “เทศกาลกินเจ 2563” พร้อมจัดเมนู ราคาประหยัด 20-25 บาท

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม  รักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลวพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจำหน่ายสินค้าในวันแรกของ “เทศกาลกินเจ 2563” พบว่า ปริมาณผักมีเข้าสู่ตลาดอย่างเพียงพอ แต่ยอมรับว่าราคาผักในช่วงนี้มีการปรับสูงขึ้น 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยผักที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้แก่ผักชี ต้นหอมขึ้นฉ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผักที่มีความอ่อนแอ เรื่องจากในช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกหนักหนาแน่นทำให้ผักเหล่านี้ มีการปรับราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบราคา ณ ห้างแม็คโครพบว่าได้ ให้ความร่วมมือในการตรึงราคาผักสด รวมทั้งยังได้จัดลดราคา ซอสปรุงรสต่างๆลงมา ที่ราคา 7-10 บาท สำหรับโปรตีนเกษตรและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเจนั้นพบว่า ทั้งในตลาดสดและ ห้างสรรพสินค้ายังคงเป็นราคาเช่นเดียวกับเมื่อ ปีก่อนและยังไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด

160293933450

อย่างไรก็ตาม ในช่วง “เทศกาลกินเจ 2563” กรมการค้าภายในได้ประสานตลาดกลางเชื่อมโยงผักสด อย่างน้อย 10 ชนิด เข้าไปเสริมในตลาดสด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่อยู่ ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

ทั้งนี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาข้าวเหนียวในปัจจุบันว่า ผู้ประกอบการได้มีการตรวจสอบปริมาณผลผลิตแล้วพบว่าในปีนี้ปริมาณข้าวเหนียวไม่ได้สูงมากอย่างที่คาดการณ์ และได้ให้ความร่วมมือกรมการค้าภายในในการเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียว ในพื้นที่ ทำให้ราคาข้าวเหนียว ปรับราคาสูงขึ้นโดยข้าวเหนียว ณ ความชื้น 28% ถึง 30% ราคาอยู่ที่ 7,500 บาทถึง 7,800 บาท/ตัน โดยเป็นข้าวแห้งที่ความชื้น 14.5 % อยู่ที่ 10,500 – 11,000 บาท/ตัน

160293934333

จึงเชื่อว่า ราคาจะทรงตัวและมีแนวโน้มปรับ สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกไว้ กับกรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงได้รับสิทธิตามโครงการ ประกันรายได้ของรัฐบาล ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

จากการตรวจสอบพบว่า สภาวะการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชน ในช่วง “เทศกาลกินเจ 2563” พบว่าไม่คึกคักเหมือนทุกปี โดย อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นหันมาซื้ออาหารปรุงสำเร็จมากขึ้น คนรุ่นใหม่และประทานเจน้อยลงและบางส่วนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

160293935111

Related posts