CPF ร่วมกับสมาคมตำรวจ นำรถ Food Truck อุ่นอาหารมอบแก่พี่น้องแท็กซี่

CPF Food Truck มอบอาหาร โควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • ซีพีเอฟ ร่วมกับ สมาคมตำรวจ ร่วมกันมอบอาหารอุ่นร้อนจากรถ CPF Food Truck ใน “โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน เพื่อพี่น้องแท็กซี่”
  • โดยให้แก่ พี่น้องผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 1,000 คัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19
  • รวมถึงการส่งอาหารให้ประชาชนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และขยายผลไปถึงครอบครัวแพทย์-พยาบาล และ อสม.

วันนี้ (8 มิ.ย.63) พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ พล.ต.อ. วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ ร่วมกันมอบอาหารอุ่นร้อนจากรถ CPF Food Truck ใน “โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน เพื่อพี่น้องแท็กซี่” ให้แก่ พี่น้องผู้ขับรถแท็กซี่จำนวน 1,000 คัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 โดยมี นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ร่วมรับมอบ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี

พล.ต.อ.วินัย ทองสอง เปิดเผยว่า ในช่วงการเกิดสถานการณ์โควิด19 สมาคมตำรวจได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องแท็กซี่ ในยามที่ต้องออกรถแต่ไม่มีผู้โดยสาร เกิดค่าใช้จ่ายและความเครียด เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ การที่ซีพีเอฟนำอาหารปลอดภัยมาอุ่นร้อนเสริฟให้กับพี่น้องนับพันคนในวันนี้ จึงเป็นอีกโครงการที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารแก่พี่น้องแท็กซี่ สะท้อนความมีน้ำใจขององค์กรนี้ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยที่น่าชื่นชม

ด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยินดีที่ได้นำอาหารปลอดภัยของซีพีเอฟมาดำเนิน โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน นำอาหารอุ่นร้อนไปเสริฟให้ชุมชนเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขณะที่พี่น้องผู้ขับรถแท็กซี่เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ซีพีเอฟจึงนำรถ CPF Food Truck ออกทำหน้าที่อีกครั้ง ให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารอุ่นร้อนในมื้อกลางวัน ก่อนออกรถรับส่งผู้โดยสารต่อไป

อนึ่ง ตลอดช่วงเวลาของการรับมือสถานการณ์โควิด19 นอกจากความรับผิดชอบที่จะไม่หยุดสายพานการผลิตอาหารเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีอาหารอย่างเพียงพอแล้ว ซีพีเอฟยังสนับสนุนมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งอาหารให้แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ

รวมถึงการส่งอาหารให้ประชาชนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และขยายผลไปถึงครอบครัวแพทย์-พยาบาล และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , การร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 1 ช่วยเหลือชุมชนคลองเคย และร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการ“อาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน” ช่วยเหลือชาวชุมชนในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร สิ่งเหล่านี้สะท้อนบทบาทของการเป็นบริษัทไทยผู้ร่วมต้านภัยโควิด19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

CPF Food Truckมอบอาหารโควิด-19

Share

Related posts