10 อาชีพ ที่ป่วยโรคโควิด-19 มากที่สุด ฟรีแลนซ์มาอันดับหนึ่ง

ฟรีแลนซ์ โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

21 เม.ย.63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า จากการที่กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์อาชีพที่มีการป่วยโรคโควิด-19 มากที่สุด 20 อาชีพ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

20 อาชีพ ที่มีการป่วย โควิด-19 มากที่สุด

 • อันดับ 1.อาชีพรับจ้างทั่วไป / ฟรีแลนซ์ ติดเชื้อมากสุด 395 ราย
 • อันดับ 2. ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว 308 ราย
 • อันดับ 3. พนักงานบริษัทและโรงงาน 235 ราย
 • อันดับ 4. พนักงานในสถานบันเทิง 176 ราย
 • อันดับ 5. นักเรียนนักศึกษา 164 ราย
 • อันดับ 6. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 140 ราย
 • อันดับ 7. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 109 ราย
 • อันดับ 8. พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ดูแลบ้าน 106 ราย
 • อันดับ 9. ว่างงาน 69 ราย
 • อันดับ 10. เกษตรกร (ปลูกพืช) 69 ราย
 • อันดับ 11. นักท่องเที่ยว 55 ราย
 • อันดับ 12. เด็กเล็ก/ในปกครอง 34 ราย
 • อันดับ 13. พนักงานโรงแรม 33 ราย
 • อันดับ 14. พนักงานขับรถโดยสาร/รถตู้/รถแท็กซี่ 27 ราย
 • อันดับ 15. เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน 15 ราย
 • อันดับ 16. มัคคุเทศก์/ไกด์ทัวร์ 10 ราย
 • อันดับ 17. เจ้าหน้าที่สนามบิน 9 ราย
 • อันดับ 18. พระสงฆ์/สามเณร 6 ราย
 • อันดับ 19. พนักงานในร้านอาหาร/สถานบันเทิง 6 ราย
 • อันดับ 20. ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา 2 ราย

จากการจัดอันดับจะเห็นข้อมูลว่า อันดับ 1.อาชีพรับจ้างทั่วไป / ฟรีแลนซ์ มีผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุด มากกว่าอาชีพอื่น ๆ

ฟรีแลนซ์โควิด-19ไวรัสโคโรน่า 2019

Share

Related posts