โรงเรียนวัดพิชัย กันทำฉากกั้นโต๊ะเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ฉากกั้นโต๊ะเรียน โควิด-19 โรงเรียนวัดพิชัย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูประจำโรงเรียนวัดพิชัย ช่วยกันทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
  • อุปกรณ์ที่นำมาใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ
  • เนื่องจากทางโรงเรียนวัดพิชัย เป็นโรงเรียนเล็กๆ ระดับประถมศึกษา ของกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (4 มิ.ย.63) นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูประจำโรงเรียนวัดพิชัย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ระดมกำลัง ช่วยกันลงมือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

โดยอุปกรณ์ที่นำมาใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ เนื่องจากทางโรงเรียนวัดพิชัย เป็นโรงเรียนเล็กๆ ระดับประถมศึกษา ของกรุงเทพมหานคร รับเด็กยากจนในชุมชนมาเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีครู และนักการภารโรงไม่ถึง 10 คน และทางโรงเรียนก็ขาดแคลนอุปกรณ์ในการทำฉากกั้นป้องกันเชื้อโรคระหว่างโต๊ะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง ผอ. และครูทุกคนในโรงเรียนได้ช่วยกันลงเงินเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์มาทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะกันเอง แต่เนื่องด้วยงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทำทั้งหมด และมีผู้ใจบุญได้รับรู้ถึงความต้องการ จึงนำอุปกรณ์ในการทำฉากกั้นมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนวัดพิชัย ซึ่งทางผอ. และครูทั้งหมดก็จะเร่ิมทยอยลงมือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เสร็จทันก่อนเจะเปิดการเรียนการสอนในต้นเดือนกรกฎาคมต่อไป

ฉากกั้นโต๊ะเรียนโควิด-19โรงเรียนวัดพิชัย

Share

Related posts