เปิดร่าง 22 ข้อ มาตรการปลดล็อกผับ บาร์ สถานบันเทิง

ผับ บาร์ มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ร้านเหล้า

ประเด็นน่าสนใจ

 • วานนี้ รอง ผบ.ทบ. เผยได้หารือกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อกำหนดแนวทางปลดล็อกผับ บาร์ สถานบันเทิง
 • ร่างแนวทางการปฏิบัติแบบ New Normal ทั้งหมด 22 ข้อ
 • จะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เร็วๆนี้ ก่อนเริ่มต้นผ่อนคลายระยะ 5

วานนี้ (22 มิ.ย.63) มีรายงานว่า หลังจากที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้หารือกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อกำหนดแนวทางปลดล็อกผับ บาร์ สถานบันเทิง ไปเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น

ที่ประชุมได้ร่างแนวทางการปฏิบัติแบบ New Normal ทั้งหมด 22 ข้อ เพื่อผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการกลับมาเปิดกิจการได้ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เร็วๆนี้ ก่อนเริ่มต้นผ่อนคลายระยะ 5 ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 1 ก.ค.นี้

สำหรับมาตรการทั้ง 22 ข้อ ประกอบด้วย

 • 1.ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่ไม่ให้แออัด และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม
 • 2.ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
 • 3.จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า และตามจุดต่างๆตามความเหมาะสม
 • 4.งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป
 • 5.จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้าให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมีผู้ควบคุมม
 • 6.จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ แต่ละโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ
 • 7.กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้
 • 8.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี
 • 9.อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำ
 • 10.ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง แทนการใช้เมนูแบบเล่ม
 • 11.การสั่งเครื่องดื่มให้สั่งเป็นรายแก้ว โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ แทนการสั่งเป็นเหยือกหรือเป็นขวด เพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวด ถังน้ำแข็ง และแก้วของผู้อื่น รวมถึงป้องกันการสลับแก้วกัน
 • 12.พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย และ face shield ตลอดเวลา
 • 13.จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการ หรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
 • 14.พูดแสดงบนเวทีต้องสวม face shield ตลอดเวลา
 • 15.ต้องมีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวมกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา
 • 16.จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ
 • 17.ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที
 • 18.ทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ จุดสัมผัสและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พร้อมกับจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • 19.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน
 • 20.งดการใช้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นเกมต่างๆ เช่น โต๊ะพูล เป้าลูกดอก ตู้เกม
 • 21.จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะและให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม
 • 22.งดให้พนักงานบริการ หรือตัวแทนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มนั่งรวมกับผู้ใช้บริการ
ผับ บาร์มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5ร้านเหล้า

Share

Related posts