เตรียมปลดล็อกเฟส 2 – ถ้า 17 พ.ค. นี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม

โควิด-19

7 พ.ค. 63 – วันนี้นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการผ่อนปรน โควิด-19 ในระยะที่ 2 ว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้รับมอบหมายให้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

หากไม่มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มขึ้น วันที่ 17 พ.ค. จะเข้าสู่มาตรการในระยะที่ 2

โดยนำข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ ในวันที่ 8-12 พฤษภาคมนี้ และวันที่ 13 พฤษภาคมจะเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ วันที่ 14 พฤษภาคมจะมีการยกร่างข้อผ่อนปรนในระยะที่ 2 เสนอนายกรัฐมนตรี และหากไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันที่ 17 พฤษภาคมจะเข้าสู่มาตรการในระยะที่ 2 โดยจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องขอความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการช่วยกันให้เกิดขึ้น

ส่วนผลการประชุม ศบค. วันนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์หลังมีมาตรการผ่อนปรน ซึ่งภาพรวมในต่างประเทศยังมีการระบาดอยู่ คนไทยที่เดินทางกลับมายังมีการติดเชื้อ และบางประเทศที่มีการผ่อนปรนก็มีการระบาดเกิดขึ้นซ้ำอีก เสนอคงมาตรการในประเทศเข้มข้น ตรึงการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่ม

นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีมาตรการเฉพาะของกิจกรรมต่าง ๆ

ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีมาตรการเฉพาะของกิจกรรมต่าง ๆ เช่นโดยสารรถไฟฟ้า การจัดพื้นที่ในการรอ การขายตั๋วให้พอเหมาะ การเตรียมแผนรองรับหากรถขัดข้อง ที่ประชุมเห็นตรงกันให้เหลื่อมเวลาในการทำงานเพื่อลดความแออัดในการเดินทาง ซึ่งได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.ไปพิจารณา และพิจารณาการทำงานที่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น

ติดตามสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

โควิด-19

Share

Related posts