เงินเยียวเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันนี้ 5 มิ.ย.63 วันสุดท้าย / อีกชุดยื่นได้ถึง 15 ส.ค.63

เกษตรกร เงินเยียวเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร

ประเด็นน่าสนใจ

  • โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร โอนเงินไปแล้วกว่า 7.1 ล้านราย
  • เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียน แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นอุทธรณ์วันนี้ (5 มิ.ย.63) เป็นวันสุดท้าย
  • ส่วนเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 15 ส.ค.63

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.63 ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้โอนเงินไปแล้ว 7,103,721 ราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท

ส่วนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 15 พ.ค. ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิ.ย. สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 ส.ค.

ขณะที่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ จนถึงวันนี้ (5 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ส่วนเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 15 ส.ค.63

เกษตรกรที่แจ้งอุทธรณ์สิทธิ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถตรวจสอบเงินเยียวยาวเกษตรได้ที่ www.moac.go.th หรือ www.ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร.com และยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

เกษตรกรเงินเยียวเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร

Share

Related posts