อัปเดต ฝุ่นละออง 20 เม.ย. 63 07.30 น.

ฝุ่น PM 2.5 ไฟป่าภาคเหนือ

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือกลับมาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่จากเดิมไม่พบมากนัก กลับมาเพิ่มขึ้นหลายจุด ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงยังคงทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมกับเมื่อวานนี้ กับมีบางจุดเพิ่มขึ้น เช่นในตัวเมืองเชียงใหม่

  • ข้อมูลจากดาวเทียมของ GISTDA เมื่อเวลา 01.35 น. จะการกระจายตัวของจุดความร้อนอยู่ในหลายพท.ด้วยกัน
  • หากเทียบแผนที่จุดความร้อนสะสมระหว่างวันที่ 19 กับ 18 เม.ย. จะเห็นว่า จำนวนจุดความร้อนกลับมาเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง เป็น 828 จุดทั่วประเทศไทย (จาก 303 จุด)
  • บริเวณภาคอีสานลดลง ภาคกลางเพิ่มมากขึ้น
  • ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไฟไหม้ในเขตพท.อนุรักษ์
  • ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงยังคงทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมกับเมื่อวานนี้ กับมีบางจุดเพิ่มขึ้น เช่นในตัวเมืองเชียงใหม่
  • ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ราว 10% ในพท ในภาคอีสานฝนลดลงจากวันก่อนๆ ทำให้จะลดฝุ่นละอองในอากาศได้ไม่มากนัก
  • PM 2.5 ในภาคอีสานยังคงสูงอยู่หลายจุด

Top 10 อันดับค่า ฝุ่นละออง PM 2.5

ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 07.00 น

ฝุ่น PM 2.5ไฟป่าภาคเหนือ

Share

Related posts